Gmina Mariampol podpisała umowę z gminą Białe Błota


Uroczysty moment podpisania umowy o współpracy, fot. vilniaus-r.lt
Dnia 22 maja w Pikieliszkach starosta gminy mariampolskiej Andrzej Żabiełowicz podpisał umowę o współpracy z wójtem gminy Białe Błota Katarzyną Kirstein-Piotrowską. To już drugi partner zagraniczny gminy Mariampol: przed 3 laty, latem 2009 roku, podobną umowę Mariampol zawarł z gminą Poraj.
Współpraca gminy mariampolskiej z klubem sportowym „Spójnia” z gminy Białe Błota rozpoczęła się w r. 2009. Na zaproszenie klubu latem 2009 r. w gminie gościła 20-osobowa grupa młodzieży, wraz z opiekunami, ze Szkoły Podstawowej w Rakańcach i Szkoły Średniej w Mariampolu. Młodzież wzięła udział w turnieju piłki nożnej, uczniowie zwiedzili wiele ciekawych miejsc w Polsce. Jesienią tegoż roku delegacja klubu sportowego przybyła z darami dla uczniów i pomocą dla szkoły. Od tego czasu akcje charytatywne odbywają się co roku. Ofiarodawcy z Białych Błot sprezentowali Szkole Podstawowej w Rakańcach sprzęt elektroakustyczny, odzież sportową dla drużyny piłki nożnej, formę, lektury szkolne etc.

Każdego roku uczniowie z Rakańc wyjeżdżają na wspaniały wypoczynek wakacyjny do Białych Błot. W ramach pobytu zwiedzają najpiękniejsze zakątki Polski, w wolnych chwilach młodzież ma możliwość korzystania z obiektów sportowych Gminnego Stadionu Sportowego w Białych Błotach, a także sal gimnastycznych Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego i Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a.

Latem 2011 r. Białe Błota gościły 15-osobową grupę uczniów z Rakańc oraz starostę gminy Mariampol Andrzeja Żabiełowicza. W trakcie pobytu wójt gminy Białe Błota i starosta gminy Mariampol wyrazili chęć sformalizowania prowadzonej współpracy.

W kilkudniowej roboczej wizycie na Wileńczyźnie w maju br. pani wójt gminy Białe Błota Katarzynie Kirstein-Piotrowskiej towarzyszył zastępca wójta Jan Jaworski, przewodniczący rady gminy Henryk Sykut, radne gminy Elżbieta Lewandowska i Aleksandra Lubońska oraz ksiądz Ireneusz Kalaczyński. Delegacja odbyła wycieczkę śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego: Zułów-Powiewiórka-Pikieliszki. W kościele w Powiewórce, w którym Marszałek został ochrzczony, ks. I. Kalaczyński odprawił Mszę św. Duch Marszałka towarzyszył również ceremonii podpisania umowy pomiędzy Mariampolem a Białymi Błotami, która miała miejsce w letniej rezydencji J. Piłsudskiego w Pikieliszkach. Członkowie delegacji zwiedzili również Wilno, Troki, zawitali do Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny w Niemenczynie, Szkoły Podstawowej w Rakańcach. 23 maja delegacja z Białych Błot w siedzibie Samorządu Rejonu Wileńskiego spotkała się z władzami rejonu wileńskiego.

Przed złożeniem podpisów pod umową o współpracy goście oraz mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść wysłuchali koncertu przygotowanego przez nauczycieli i uczniów Szkoły Średniej w Mariampolu, mieli również okazję podziwiać talent wileńskiej artystki Luby Nazarenko.

Podczas podpisania umowy obie strony wyraziły przekonanie, że sformalizowana współpraca zostanie zacieśniona jeszcze bardziej, przede wszystkim z korzyścią dla dzieci i młodzieży obu partnerów.