Gwiazda Aleksandrasa Stulginskisa dla szefa ukraińskiego parlamentu


Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk Fot./BNS
W czwartek, 1 czerwca, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk został uhonorowany Odznaczeniem Sejmu Republiki Litewskiej – Gwiazdą Aleksandrasa Stulginskisa. Przewodnicząca Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen wręczając odznaczenie wskazała, że rosyjski totalitaryzm musi zostać obalony, a Ukraina jest obecnie na czele tej walki.

"Rosyjski totalitaryzm, ideologia nienawiści równie nienawistna jak faszyzm czy nazizm, jest niezgodny z normami cywilizowanego współistnienia i bezpieczeństwa międzynarodowego i musi zostać obalony" - powiedziała Viktorija Chmilytė-Nielsen.

W swoim przemówieniu podczas ceremonii wręczenia nagrody Čmilytė-Nielsen zauważyła, że Ukraina znajduje się obecnie na czele walki z totalitaryzmem, a Litwa jest zobowiązana do wspierania Ukraińców tak długo, jak będzie to konieczne i dołożenia wszelkich starań, aby wsparcie społeczności międzynarodowej również nie osłabło.

Mówiąc o laureacie odznaczenia Sejmu Republiki Litewskiej Rusłanie Stefańczuku szefowa litewskiego parlamentu podkreśliła, że jest on „jednym z najbardziej charyzmatycznych przywódców Ukrainy, inspirującym miliony swoich rodaków do przeciwstawienia się imperialnej agresji poprzez osobiste przywództwo, odwagę i przykład”.

Čmilytė-Nielsen przypomniała również, że wspólne wysiłki Litwy i Ukrainy na rzecz przeciwstawienia się imperialnej agresji Moskwy sięgają kilku wieków wstecz.

"Konstanty Ostrogski, który dowodził armią Wielkiego Księstwa Litewskiego w bitwie pod Orszą ponad 500 lat temu, kiedy wspólnie pokonaliśmy armię moskiewską trzy razy większą od naszej, jest pochowany w kijowskiej  Ławrze Peczerskiej" – wskazała  Čmilytė-Nielsen.

Podkreśliła też, że znaczenie bitwy pod Orszą jest tak samo ważne jak Bitwy pod Grunwaldem, jest ona "ważnym historycznym łącznikiem między Litwą, Polską, Ukrainą i Białorusią - krajami, mieszkańcy których teraz przeżywają wojnę na Ukrainie jako wielką osobistą tragedię, a także mają poczucie przynależności do cywilizacji europejskiej".

Odznaczenie Sejmu Republiki Litewskiej – Gwiazda Aleksandrasa Stulginskisa – zostało ustanowione z okazji 100. rocznicy powołania Sejmu Założycielskiego i 100-lecia Republiki Litewskiej oraz w celu uczczenia wybitnej osobowości Aleksandrasa Stulginskisa, przewodniczącego Sejmu Założycielskiego, prezydenta Litwy w latach 1920-1926.

Odznaczenie ma na celu docenienie zasług i wkładu osób fizycznych i prawnych z Litwy i z zagranicy w rozwój parlamentaryzmu, demokracji i państwowości.

Na podstawie: BNS