Hackathon Hack4Vilnius – rozwiązania dla Wilna


Zwycięska drużyna w hackathonie Hack4Vilnius 2018, fot. madeinvilnius.lt
Prototypy aplikacji mobilnej popularyzującej opiekę nad zwierzętami oraz platformy udoskonalającej organizowanie imprez, usprawnienie dostępu do komunikacji miejskiej z wykorzystaniem hulajnóg elektrycznych, prototyp Wileńskiej Mapy Bezpieczeństwa z zastosowaniem systemu informacji geograficznej oraz aplikacja usprawniająca korzystanie z komunikacji miejskiej dla osób niewidomych – to projekty, które zostały nagrodzone podczas zorganizowanego w miniony weekend w Wilnie hackathonu Hack4Vilnius.

19–21 października w Wilnie odbyło się wydarzenie, mające na celu poszukiwanie pomysłów i rozwiązań, które by sprawiły, że Wilno stałoby się miastem jeszcze bardziej czystym, mobilnym i obecnym w multimediach. Wzięło w nim udział ponad 100 uczestników – programistów, projektantów, studentów różnych kierunków studiów, którym w realizacji rozwiązań pomagało prawie 30 specjalistów z różnych dziedzin oraz przedstawicieli miejskich organizacji, m.in. ze „Startup.lt”, „Susisiekimo paslaugos”, „Trafi”, „Žabolienė ir partneriai METIDA” oraz innych działających w Wilnie przedsiębiorstw i organizacji.    

Patronat nad imprezą sprawował mer Wilna Remigijus Šimašius. Na początku imprezy zachęcił do korzystania z otwartych danych Wilna. Trudno sobie wyobrazić współczesne miasta bez otwartych danych i przejrzystego administrowania nimi, jednakowoż dane te można wykorzystać również praktycznie – przeanalizować i zastosować do tworzenia potrzebnych mieszkańcom inteligentnych rozwiązań.

W niedzielę, 21 października, spośród 17 uczestniczących ekip wyłoniono zwycięzców.

Decyzją komisji nagrodę główną – ufundowaną przez spółkę „Cognizant Technology Solutions Lithuania” nagrodę pieniężną w wysokości 1000 euro – przyznano drużynie „Reality Check” za stworzenie prototypu aplikacji mobilnej „GetPet”, której celem jest popularyzacja długoterminowej i krótkoterminowej opieki nad zwierzętami. Przeprowadzony przez członków drużyny sondaż potwierdził, że wileńskie schroniska dla zwierząt są przepełnione i niezwłocznie potrzebują rozwiązania, które by usprawniło poszukiwanie osób, mogących udzielić przynajmniej tymczasowej opieki zwierzętom. Stworzony przez uczestników hackathonu prototyp aplikacji będzie teraz udoskonalany.

Bilety na konferencję „Build Stuff 2018” za pracę wymagającą wykonania najbardziej skomplikowanego rozwiązania programowego przyznano drużynie, która opracowała prototyp platformy „bevent” mającej usprawnić organizowanie imprez.Fot. madeinvilnius.lt

Trzymiesięczne członkostwo dla doskonalenia stworzonego prototypu w instytucji „LinkMenų fabrikas” Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego Giedymina przyznano drużynie „Let’Scoot” za opracowanie rozwiązania mającego usprawnić dostęp do komunikacji miejskiej z wykorzystaniem hulajnóg elektrycznych.

Za najlepsze zastosowanie systemów informacji geograficznych (ang. GIS – Geographic Information System) dla Wilna nagrodzono drużynę „Urban Guard”, która stworzyła prototyp aplikacji Wileńskiej Mapy Bezpieczeństwa.

Specjalną nagrodę przedsiębiorstwa „Susisiekimo paslaugos” przyznano drużynie „Hexito” za prototyp aplikacji mobilnej, która ma usprawnić korzystanie z komunikacji miejskiej osobom słabowidzącym i niewidomym.

Organizatorzy hackathonu „Hack4Vilnius” – Park Naukowo-Technologiczny „Saulėtekio slėnis”, Uniwersytet Wileński, Wileński Uniwersytet Techniczny Giedymina oraz spółka „Cognizant Technology Solutions Lithuania”.

Hackathon (czasem maraton projektowania lub hackaton) – wydarzenie skierowane do programistów, podczas którego informatycy i inne osoby związane z rozwojem oprogramowania, takie jak projektanci grafiki, twórcy interfejsów i menedżerowie projektów, stają przed zadaniem rozwiązania określonego problemu związanego z projektowaniem.

Hackathony odbywają się w krótkim czasie, zazwyczaj na przestrzeni dnia lub weekendu. Zadanie do wykonania ogłaszane jest w dniu rozpoczęcia konkursu. W ocenie pod uwagę brana jest wyłącznie praca wykonana podczas trwania wydarzenia.

Konkursy online i hackathony to koncepcja coraz częściej stosowana przez największe przedsiębiorstwa.  

Dzięki hackathonom programiści mają szansę na bycie zauważonymi, natomiast przedsiębiorstwa i organizacje mogą pozyskać nowych pracowników czy zleceniobiorców.

Na podstawie: madeinvilnius.lt, pl.wikipedia.org