Historia Karaimów litewskich na wystawie wirtualnej


Fot. virtualios-parodos.archyvai.lt
W ramach obchodów 625. rocznicy osiedlenia się Karaimów na Litwie Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne przygotowało wirtualną wystawę poświęconą historii tej grupy etnicznej. Prezentacja wystawy odbyła się we czwartek, 14 lipca. Przypomnijmy, rok 2022 sejm Litwy ogłosił Rokiem Karaimów Litewskich, w tym roku bowiem mija 625 lat, odkąd na zaproszenie wielkiego księcia litewskiego Witolda Karaimi osiedlili się w Wielkim Księstwie Litewskim.


Na wystawie prezentowane są dokumenty odzwierciedlające historię Karaimów na Litwie od roku 1559 do roku 1940.

Dokumenty prezentują historię Karaimów trockich, Karaimów z Poniewieża i miejscowości Naujamiestis w rejonie poniewieskim oraz Karaimów wileńskich.

Wśród dokumentów – przywileje królów polskich i wielkich książąt litewskich określających status prawny Karaimów trockich, spisy Karaimów trockich uiszczających podatek pogłówny z lat 1765 i 1784, regulamin i plan nauczania początkowej szkoły karaimskiej w Trokach z roku 1897, plan rekonstrukcji kienesy w Trokach autorstwa architekta Michaiła Prozorowa z roku 1898, jak również – spisy Karaimów m.in. z Poniewieża i Poswola z roku 1765, dokumenty dot. budowy kienesy w Wilnie i in.

Wystawa przygotowana została w języku litewskim. Jest dostępna na stronie https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt.

Z historią i współczesnością Karaimów litewskich oraz o imprezach okolicznościowych z okazji Roku Karaimów Litewskich można się zapoznać na stronie: karaim.eu. Strona przygotowana została w litewskiej i angielskiej wersjach językowych.

Według danych spisu powszechnego mieszkańców z roku 2021, na Litwie mieszka 192 obywateli narodowości karaimskiej.

Na podstawie: virtualios-parodos.archyvai.lt, karaim.eu, osp.stat.gov.lt/gyventoju-ir-bustu-surasymai1