Homilie powinny być starannie przygotowywane


Fot. episkopat.pl
Homilie wygłaszane podczas mszy świętych powinny być każdorazowo starannie przygotowywane. Papież Franciszek prosi księży o studium, modlitwę, refleksję i kreatywność duszpasterską - podkreślają biskupi w najnowszych "Wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski dotyczących homilii mszalnej". Dokument ten został opublikowany we wtorek, 21 listopada na stronie www.episkopat.pl.


Biskupi zaznaczają, że homilie pomagają nie tylko słuchaczom w interpretacji Pisma Świętego, ale także głoszącym je księżom. Warunkiem jest ich rzetelne przygotowanie w duchu refleksji i modlitwy. Episkopat Polski przypomina, że Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi, iż w niedziele i święta nakazanie, homilia jest obowiązkowa podczas wszystkich mszy świętych, które są sprawowane z udziałem wiernych, oraz że nie wolno jej opuszczać bez poważnej przyczyny.

"Homilie są bardzo ważnym elementem duszpasterstwa. Pozwalają lepiej zrozumieć słowo Boże, stanowią pomoc w wielu życiowych sytuacjach i wyborach. Księża biskupi wskazują, że powinny być one dostosowane do różnych grup wiernych i uwzględniać ich specyfikę. Warunkiem skutecznego głoszenia Dobrej Nowiny jest także otwartość słuchaczy na proklamowane słowo oraz odpowiednie przygotowanie na przykład poprzez stałą lekturę i rozważanie Pisma Świętego" - powiedział rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Dodał, iż Kościół podkreśla, że Bóg pragnie dotrzeć ze słowem zbawienia do wszystkich ludzi, dlatego nie można zaniedbać homilii dla osób niesłyszących lub słabo słyszących. "Księża biskupi zalecają w takich sytuacjach język migowy, w każdej diecezji powinni być odpowiednio przygotowani duszpasterze posługujący się tym językiem. Jeśli jest taka konieczność, można skorzystać z pomocy tłumacza lub używać środków multimedialnych, ale powściągliwie i roztropnie" - podkreślił rzecznik Episkopatu.

Ks. Rytel-Andrianik wskazał, że biskupi zaznaczają, że nie powinno się pozbawiać homilii uczestników liturgii pogrzebowej, także wtedy - jak czytamy we wskazaniach homiletycznych - "gdy zmarły nie prowadził życia z wiary, choć należał do Kościoła". "Homilia podczas pogrzebu stanowi bowiem niepowtarzalną okazję do głoszenia Zmartwychwstałego Chrystusa szczególnie wobec wielu niewierzących czy obojętnych religijnie, którzy uczestniczą w liturgii" - głosi dokument KEP. Biskupi przypominają też, że homilia pogrzebowa może zawierać okoliczności życia i śmierci zmarłego, ale nie może stać się mową pochwalną.

Episkopat we wskazaniach homiletycznych zwraca również uwagę na homilie podczas mszy świętych dla dzieci, które powinny uwzględniać specyfikę ich wieku. W tym przypadku można wykorzystywać formę dialogu.

Biskupi przypominają, że sprawując w czasie mszy świętej inne sakramenty np. chrzest, także należy głosić homilię. Podobnie w sytuacji, gdy bezpośrednio po mszy św. lub przed nią odbywa się adoracja eucharystyczna.

Obecnie obowiązujące "Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące homilii mszalnej" biskupi przyjęli podczas październikowych obrad w Lublinie. Treść dokumentu dotyczącego homilii - na stronie episkopat.pl.

Na podstawie: KAI, episkopat.pl