Hubert Jakub Niewierowicz i Aneta Baranowska zwycięzcami krajowych „Kresów 2021”


Fot. facebook.com/macierzszkolna
Hubert Jakub Niewierowicz z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie i Aneta Baranowska ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie w rejonie wileńskim zajęli ex aequo I miejsce w krajowych eliminacjach XXX Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy”. Będą reprezentowali Litwę podczas zdalnych spotkań laureatów „Kresów” w Białymstoku 6-11 grudnia. Na liście reprezentantów znaleźli się też: Gabriela Nowicka z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie i Bartosz Wojciech Urbanowicz z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie (zdobywcy ex aequo II miejsca w krajowym finale) oraz zdobywca III miejsca Emil Wołkowicki z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie.

Tradycyjnie organizatorem „Kresów” jest Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Uczestników krajowych eliminacji na podstawie nadesłanych nagrań występów recytatorskich oceniało jury w składzie: Magda Kruszyńska-Sosnowska (przewodnicząca, Białystok), Julita Cichońska (Białystok), Agnieszka Pietrasz (Białystok), kierownik artystyczny i dyrektor Polskiego Teatru „STUDIO” w Wilnie Lilia Kiejzik, kierownik artystyczny, reżyser Polskiego Teatru w Wilnie Irena Litwinowicz oraz wieloletnia nauczycielka ekspert języka polskiego w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie Czesława Osipowicz.  

Wszystkim uczestnikom przyznano dyplomy i nagrody książkowe. Nagrody rzeczowe Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie zostały ufundowane dla laureatów najstarszej kategorii wiekowej, którzy będą reprezentowali Litwę w zmaganiach konkursowych w Białymstoku.

Uczestnicy konkursu rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 7, dzieci od 8 do 12 lat, młodzież od 13 do 15 lat oraz młodzież powyżej 16. roku życia. Podział na cztery kategorie obowiązuje od 2020 roku. W poprzednich edycjach rywalizowano w trzech grupach wiekowych.  

Laureaci i wyróżnieni

I kategoria wiekowa (dzieci do 7 lat) 

I miejsce – Oliwia Sieniuć ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie w rejonie wileńskim (nauczycielka Irena Korwiel)

II miejsce – Maja Dunowska z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie (nauczycielka Maria Dunowska)

III miejsce – Gabriela Tyszkiewicz z Gimnazjum im. ks. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach w rejonie solecznickim (nauczycielka Mirosława Moroz)

Wyróżnienia: Amelia Mackiewicz z Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu w rejonie trockim (nauczycielka Loreta Mackiewicz), Magda Danielė z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach w rejonie solecznickim (nauczycielka Wiesława Komoliubienė), Dominik Makarewicz z Gimnazjum w Ławaryszkach w rejonie wileńskim (nauczycielka Halina Buber-Lachowicz).

II kategoria wiekowa (dzieci od 8 do 12 lat)

I miejsce – Kornelia Rynkiewicz z Wileńskiej Szkoły Lazdynai (nauczycielka Beata Kamińska)

II miejsce – Jan Benedykt Józef Rudnicki z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie (nauczycielka Barbara Zinkiewicz)

II miejsce – Maja Własowa z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach (nauczycielka Bogusława Lialkienė)

III miejsce – Gerda Szluińska z Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu (nauczycielka Anna Bartoszko).

Wyróżnienia: Justyna Rudzianiec z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie (nauczycielka Alicja Rosowska), Urtė Aidukaitė z Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach w rejonie wileńskim (nauczycielka Lucja Podworska)

III kategoria wiekowa (młodzież od 13 do 15 lat)

I miejsce – Radosław Bużyński z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie (nauczycielka Lucyna Jaglińska)

II miejsce – Julia Celestyna Turowska z Gimnazjum w Ejszyszkach w rejonie solecznickim (nauczycielka Wacława Iwanowska)

III miejsce – Erwin Naruniec z Gimnazjum w Mickunach w rejonie wileńskim (nauczycielka Beata Naruniec)

III miejsce – Donata Savanevičiūtė ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie w rejonie wileńskim (nauczycielka Alina Savanevičienė)

Wyróżnienia: Ewelina Romejko z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie (nauczycielka Łucja Minowicz), Paulina Siewruk z Progimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie (nauczyciel Stanisław Stankiewicz), Sandra Ziniewicz z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach w rejonie solecznickim (nauczycielka Lilia Kutysz), Mateusz Korzeniewski z Gimnazjum w Mickunach w rejonie wileńskim (nauczycielka Diana Oberlan).

IV kategoria wiekowa (młodzież powyżej 16. roku życia)

I miejsce – Hubert Jakub Niewierowicz z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie (nauczycielka Teresa Król)

I miejsce – Aneta Baranowska ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie w rejonie wileńskim (nauczycielka Alina Savanevičienė)

II miejsce – Gabriela Nowicka z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie (nauczycielka Aneta Polakiewicz)

II miejsce – Bartosz Wojciech Urbanowicz z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie (nauczycielka Teresa Król)

III miejsce – Emil Wołkowicki z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie (nauczycielka Regina Paszuta)

Wyróżnienia: Daniel Wołczak z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie (nauczycielka Teresa Król), Stela Małyszko z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie (nauczycielka Wiesława Gawerska-Żwirblis), Karolina Michajłowska z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach w rejonie solecznickim (nauczycielka Iwona Nowikiewicz), Gabriela Bojarin z Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace w rejonie solecznickim (nauczycielka Aleksandra Bojarin).

Gratulujemy zwycięzcom i laureatom!

Na podstawie: Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”