Hulajnogi pozostawiamy tylko na parkingach


Fot. vilnius.lt
Od 1 września hulajnogi elektryczne w centrum Wilna mogą być pozostawione wyłącznie na specjalnych miejscach parkingowych. Miejsca parkingowe znajdują się w czterech dzielnicach miasta: Stare Miasto, część Nowego Miasta, Zarzecze i Śnipiszki. Łącznie jest ich nieco ponad 100 i są oznaczone specjalnym prostokątnym znakiem z symbolem skutera i literą "P".
Wszystkie miejsca parkingowe dla hulajnóg, a także ulice objęte zakazem ruchu i strefy ograniczenia prędkości są zaznaczone na interaktywnej mapie - organizacja ruchu hulajnóg elektrycznych w Wilnie.

Hulajnogi śledzi sygnał GPS. Jeśli hulajnoga znajduje się w pobliżu strefy parkowania, system automatycznie uruchomi hulajnogę i uniemożliwi jej pozostawienie w innym miejscu.

"W procesie opracowywania polityki dotyczącej ruchu pojazdów mikromobilnych w stolicy stopniowo wprowadzamy różne środki regulacyjne: ograniczenia prędkości, zakazy ruchu, specjalne strefy parkowania, co zapewnia większe bezpieczeństwo i zmniejsza chaos" - mówi Adomas Bužinskas, dyrektor Administracji Miasta Wilna.

Na podstawie: vilnius.lt