II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Litewscy i polscy pisarze XIX-XXI w."


Fot. organizatorów
Katedra Germanistyki, Romanistyki, Slawistyki i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego uprzejmie zaprasza na II Międzynarodową Konferencję Naukową "Pisarze litewscy i polscy XIX i XX wieku". Konferencja odbędzie się 12-13 października 2017 r., w gmachu Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego (ul. Studentų 39) oraz w Muzeum A. Baranauskasa (Onikszty). Otwarcie konferencji 12 października o godz. 9.30 w auli uniwersyteckiej.


Celem konferencji
jest nowe spojrzenie na problem wzajemnych kontaktów, interferencji między kulturą litewską i polską, dwujęzyczności w dziełach pisarzy litewskich i polskich. Tradycję Mickiewicza i Baranauskasa traktujemy jako wspólny punkt wyjścia do komparytystycznych badań nad związkami literatury litewskiej i polskiej (oraz innych kultur, wchodzących z nimi w związki).

Zagadnienia badawcze formują się następująco:
 • Literatura litewska i polska XIX i XX wieku - ujęcia komparatystyczne.
 • Bilingwizm w literaturze polskiej i litewskiej od Oświecenia po współczesność.
 • Tradycja Mickiewicza i Baranauskasa w literaturze polskiej i litewskiej.
 • Pisarze polscy i litewscy wobec tradycji starolitewskiej i staropolskiej.
 • Romantyczne i XIX-wieczne korzenie XX- i XXI-wiecznej literatury polskiej i litewskiej.
 • Zagadnienia recepcji pisarzy litewskich w Polsce i polskich na Litwie.
 • Kulturowe i historyczne konteksty twórczości pisarzy dwu- i wielojęzycznych.
 • Problem tożsamości w dokonaniach literackich pisarzy litewskich i polskich.
 • Obraz człowieka, natury i historii w twórczości pisarzy dwujęzycznych.
 • Poetyka tekstów pisarzy dwujęzycznych, ich wybory rodzajowe: liryka, proza, dramat.
 • Zagadnienia konwergencji i interferencji językowej, kulturowej oraz etnicznej u pisarzy dwujęzycznych.
 • Język litewski i język polski jako środki ekspresji pisarzy dwujęzycznych.
 • Miejsce pisarzy dwujęzycznych w syntezach literatury narodowej Litwinów i Polaków.
 • Litewsko-polscy pisarze dwujęzyczni pośród innych kultur i języków.
 • Język jako temat refleksji pisarzy dwujęzycznych.
 • Książka, czasopismo, biblioteka jako środowisko i nośnik wielojęzyczności.
 • Literatura emigracyjna litewska i polska XX wieku wobec problemu wielokulturowości i bilingwizmu.
 • Lingwistyczne i glottodydaktyczne konteksty badań nad wielokulturowością i bilingwizmem.

Języki konferencji: litewski, polski, angielski.

Program konferencji. 


II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Litewscy i polscy pisarze XIX-XXI w."
Wilno-Onikszty
12-13 października 2017 r.
Data: 
12.10.2017 (Impreza całodniowa) - 13.10.2017 (Impreza całodniowa)

Komentarze

#1 No tak , Mickiewicz wg

No tak , Mickiewicz wg litewskich ,,elyt,, to poeta litewski- Mickiewicz był , jest i będzie największym polskim poetą.

#2 No tak , Mickiewicz wg

No tak , Mickiewicz wg litewskich ,,elyt,, to poeta litewski- Mickiewicz był , jest i będzie największym polskim poetą.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.