II rajd rowerowy "Szlakiem poetki ziemi trockiej Barbary Sidorowicz"


Fot. wilnoteka.lt
13 sierpnia 2016 r. w Połukniu rozpocznie się II rajd rowerowy "Szlakiem poetki ziemi trockiej Barbary Sidorowicz".
Program:

- Rejestracja: 9.30-10.00 przy szkole w Połukniu ul. Vilniaus 2A;
- Otwarcie i poświęcenie pomieszczenia koła ZPL w Połukniu przez ks. proboszcza Tadeusza Švedavičiusa;
- Wyświęcenie nowo postawionego krzyża przy drodze A4;
- Zawieszenie tablicy upamiętniającej miejsce zamieszkania poetki Barbary Sidorowicz w Jurgielanach, posiłek;
- Msza św. w kaplicy Najświętszej Marii Panny Uzdrowienia Chorych w Gaju;
- Podsumowanie rajdu.


II rajd rowerowy "Szlakiem poetki ziemi trockiej Barbary Sidorowicz"
Połuknie
13 sierpnia 2016 r.
Udział w rajdzie jest bezpłatny
Data: 
13.08.2016 - 09:30