III Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie


Mat. prom. organizatorów
Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” uprzejmie zaprasza do odwiedzenia stoisk wystawowych oraz obejrzenia prezentacji artystycznych i sportowych szkół polskich Wileńszczyzny, uczestników Targów Edukacyjnych Szkół Polskich na Litwie „100 BARW”, które w ramach tegorocznego „Jarmarku narodów” się odbędą w sobotę, 18 września 2021 roku w godz. 12.00.-16.00. na Placu Katedralnym w Wilnie.


Wśród uczestników są przedstawiciele polskich szkół i przedszkoli z rejonów wileńskiego, solecznickiego, trockiego, świeciańskiego oraz miasta Wilna. Na stoiskach zaprezentowane zostanie to, czym żyje szkoła - nie tylko osiągnięcia w nauce, lecz również bogate spektrum zajęć pozalekcyjnych. Na dużej scenie swój kunszt artystyczny zaprezentują zespoły oraz soliści, w tym również laureaci konkursów i festiwali prowadzonych przez Stowarzyszenie „Macierz Szkolna”.

Nauczyciele będą mogli skorzystać z tradycyjnych warsztatów, które podczas targów poprowadzą animatorzy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA z Białegostoku.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału przede wszystkim rodziców, którzy stoją przed dylematem wyboru szkoły dla swojego dziecka, jak również całą polską społeczność na Litwie. Wspólnie bądźmy dumni z bogactwa tradycji kulturowych i historycznych oraz wartości chrześcijańskich które niesie polska szkoła na Litwie.

Rodzicu, przyjdź i przekonaj się, że w polskiej szkole Twojemu dziecku będzie najlepiej i najbezpieczniej!”III Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie
Plac Katedralny w Wilnie
18 września 2021 r., godz. 12.00.-16.00