Inauguracja nowego roku akademickiego w wileńskiej Filii UwB


Fot. Eryk Iwaszko
Nowy rok akademicki na wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczęło blisko 300 studentów. Na I rok studiów licencjackich przyjęto 91 studentów. Rekrutacja na studia magisterskie na kierunku ekonomia w tym roku, niestety, została zamknięta, ponieważ zgłosiło się tylko siedmioro chętnych.
 
 
 

Inauguracja nowego roku akademickiego rozpoczęła się powitaniem studentów i gości przez dyrektora Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii UwB w Wilnie prof. dr hab. Adama Doliwę, który podziękował ustępującej dziekan Mieczysławie Zdanowicz za jej oddanie sprawom uczelni. Studentom dyrektor życzył odwagi, szczęścia niezbędnego do spotkania na swej drodze autorytetów, ludzi, którzy będą godnym wzorem do naśladowania.

„Jesteśmy młodzi, nowocześni, ambitni, kształcimy praktycznie na kierunkach ekonomia, informatyka i europeistyka. Zapewniamy studentom stypendia zagraniczne i praktyki zawodowe. Programy studiów dostosowane są do potrzeb i wyzwań, jakie stoją przed społeczeństwami europejskimi w XXI w.” – mówił dyrektor wileńskiej filii UwB Adam Doliwa.

Uniwersytet w Białymstoku jest jedyną uczelnią w Polsce, która ma swoją filię poza granicami kraju. Wydział w Wilnie jest jednym z dziewięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku.

„To, co jest naprawdę ważne dla nas w dziś, to powstrzymanie emigracji, tak samo jest to istotne w Polsce, jak i we wszystkich krajach naszego regionu i tu jest ogromna rola uczelni, która daje studentom wykształcenie i możliwość pracy w regionie czy to będzie Litwa, czy to będzie Polska, a może to będą firmy, które pracują pomiędzy Polską a Litwą” – ważną rolę uczelni podkreśliła ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

Zebrani wysłuchali wykładu inauguracyjnego prof. dr hab. Mirosława Steca z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Europejskie zasady i standardy ustroju terytorialnego państwa”.

Kierownictwo uczelni podkreśla, jak ważne jest wykorzystanie atutu interdyscyplinarności wydziału, który kumuluje w sobie bardzo interesujące kierunki kształcenia.

„Chciałbym się skupić w tym roku akademickim na podstawowych zadaniach, które będą budowały dobrą atmosferę w filii.(…) Chciałbym postawić na współpracę pomiędzy przedstawicielami ekonomii, informatyki, europeistyki, chodzi o współpracę między pracownikami i studentami w organizacji ich wspólnych przedsięwzięć, konferencji, seminariów praktycznych. Można tutaj wskazać na zagadnienia, które są wspólne z perspektywy społeczeństw europejskich, informatyzacji życia społecznego, wpływu na stosunki gospodarcze. Takie zagadnienia to m.in.: technologia blockchain, wykorzystywana w systemie kryptowalut, sztuczna inteligencja, która pojawia się w medycynie, w prawie... Chciałbym tę właśnie interdyscyplinarność wydziału wykorzystać” – w rozmowie z Wilnoteką powiedział prof. Adam Doliwa.

Kierunki prowadzone na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym to dziedziny bardzo przyszłościowe. Młodzież ponadto ma możliwość zdobywania wiedzy w języku ojczystym.

Według prof. dr hab. Jarosława Matwiejuka, prorektora UwB, daje to szansę ukształtowania profesjonalistów, elity, która będzie w stanie profesjonalnie sprawować różnego rodzaju stanowiska i urzędy, nie tylko w biznesie, ale również w administracji publicznej w tym też w administracji samorządowej. Z punktu widzenia wspólnoty polskiej zamieszkującej Litwę ma to zasadnicze znaczenie.

Rekrutacja na studia magisterskie na kierunku ekonomia w tym roku, niestety, została zamknięta z uwagi na to, że zgłosiło się tylko siedmioro chętnych.

Po 12 latach działalności dyplomy białostockiej uczelni w Wilnie ma już ponad 700 absolwentów. W najbliższym czasie przy ul. Aguonų 22 w Wilnie ma się rozpocząć budowa własnej siedziby Wydziału. Jest duża nadzieja, że w 2021 roku studenci filii UWB w Wilnie będą studiowali w nowym budynku. Dyrektor wydziału prof. Adam Doliwa zapewnia, że uczyni wszystko, żeby budowa nowej siedziby ruszyła już w bieżącym roku akademickim.


Zdjęcia: Jan Wierbiel
Montaż: Mateusz Mozyro