Inauguracyjne posiedzenia Sejmu i Senatu RP


Marszałkiem Sejmu RP została Elżbieta Witek, fot. facebook.com/KancelariaSejmu
Posłanka Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Elżbieta Witek została we wtorek wybrana marszałkiem polskiego Sejmu IX kadencji. Była ona jedynym kandydatem zgłoszonym na to stanowisko. Późnym popołudniem na swe pierwsze posiedzenie zabrał się Senat X kadencji. Obrady obu Izb polskiego parlamentu zainaugurował prezydent RP Andrzej Duda.


Sejm RP wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Głosowało 459 posłów; większość bezwzględna wynosiła 230 głosów. Elżbietę Witek poparli wszyscy posłowie PiS (235 osób), 48 z 49 posłów SLD (1 osoba wstrzymała się od głosu) oraz wszyscy posłowie PSL (30 osób). Posłowie Koalicji Obywatelskiej wstrzymali się od głosu (133 posłów, 1 osoba z KO nie brała udziału w głosowaniu). Przeciw kandydaturze Witek zagłosowali wszyscy posłowie Konfederacji (11 osób). Witek poparł poseł niezrzeszony Ryszard Galla.

Po wyborze na marszałka Sejmu Witek powiedziała, że to dla niej wyróżnienie i zobowiązania. Zadeklarowała, że zrobi wszystko, by posłowie w Sejmie mogli „godnie, spokojnie i rozważnie” prezentować swoje stanowiska. Przypomniała też, że to marszałek stoi na straży praw i dobrych obyczajów Izby, pilnuje porządku, a co za tym idzie, posłowie muszą stosować się do jego poleceń. Marszałek Sejmu podkreśliła, że darzyła i darzy każdego z posłów wielkim szacunkiem.

Witek była jedynym kandydatem zgłoszonym na stanowisko marszałka Sejmu. Sprawowała tę funkcję w poprzedniej kadencji Izby, po ustąpieniu Marka Kuchcińskiego.

O godz. 16 (czasu polskiego) rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie Senatu X kadencji. Senatorowie złożyli ślubowanie, następnie marszałek senior przeprowadzi wybór marszałka Senatu. Kandydatem opozycji mającej w Senacie większość jest Tomasz Grodzki(KO), kandydatem PiS jest Stanisław Karczewski, który sprawował tę funkcję w poprzedniej kadencji.

Zgodnie z regulaminem Senat wybiera marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.

W Senacie Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 48 mandatów, Koalicja Obywatelska - 43 mandaty. Natomiast KW Polskie Stronnictwo Ludowe - trzy, a KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - dwa. W Senacie zasiadają także Lidia Staroń (Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi) oraz Wadim Tyszkiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz), Krzysztof Kwiatkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego) oraz Stanisław Gawłowski (Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska).

Na podstawie: PAP, IAR