Inteligentne płuca stolicy


Fot. vilnius.lt
Odtąd jakość powietrza i koncentrację pyłków roślin w Wilnie można sprawdzać w czasie rzeczywistym na interaktywnej mapie. Dane o zanieczyszczeniu powietrza odnawiane są co minutę, o koncentracji pyłków – co godzinę. To pierwszy taki system na Litwie.


Interaktywną mapę sporządzili specjaliści przedsiębiorstwa samorządowego „Vilniaus planas”. Odzwierciedlane są na niej dane z 34 czujników, z których znaczna część umieszczona została w pobliżu placówek oświatowych, pozostałe – na starówce i w dzielnicy Śnipiszki.

Mapa dostępna jest na miestoplauciai.vilnius.lt/orotarsa.

Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, podawane są na niej dane o koncentracji cząstek stałych, ozonu, tlenku węgla i innych związków chemicznych.

Mapa zawiera również informację o koncentracji pyłków olchy, leszczyny, brzozy, bylicy, ambrozji i roślin wiechlinowatych. Dane te są szczególnie aktualne dla osób uczulonych na pyłki roślin.

Na podstawie: vilnius.lt