IV Konkurs Piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej”


Fot. wilnoteka.lt
Związek Polaków na Litwie – jego Wileński Oddział Miejski – po raz czwarty organizuje Konkurs Piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej”, który odbędzie się 10 października 2019 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.


Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników śpiewania do wzięcia udziału w konkursie, który stał się tradycyjną imprezą kulturalną na Wileńszczyźnie, promującą i popularyzującą polskie piosenki.

Konkurs jest skierowany do solistów, duetów, zespołów wokalnych oraz wokalno-instrumentalnych, wykonujących utwory w różnych stylach: folk, pop, rock i innych.

Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest ukończone 16 lat oraz przygotowanie do zaprezentowania dwóch wybranych piosenek:

 • Piosenka do słów Agnieszki Osieckiej
 • Piosenka dowolna (mile widziana własna kompozycja)

Kryteria oceny konkursowej:
Komisja będzie oceniała sposób zaprezentowania dwóch utworów według poniższych kryteriów:

 • bezbłędne wykonanie utworów
 • odpowiedni dobór repertuaru
 • wrażenie artystyczne
 • własna interpretacja

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie zainteresowań uczestników formą poezji śpiewanej.
 • zwrócenie uwagi wykonawców na Litwie na istotę i piękno tekstów piosenek Agnieszki Osieckiej.
 • wspieranie najzdolniejszych wokalnie mieszkańców Litwy oraz umożliwienie im prezentacji swoich talentów.

Niezależna komisja kwalifikacyjna dokona wyboru spośród wszystkich uczestników.

Nagrody:
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe, zaś laureaci – atrakcyjne nagrody. W tym roku czeka nagroda publiczności!

Dla uczestników konkursu 11 października w Domu Kultury Polskiej odbędą się warsztaty wokalne, prowadzone przez Honoratę Cybulę, dr hab. prof. UWM oraz Hanne Marię Zajączkiewicz – sopran, laureatkę wielu konkursów wokalnych (Włochy, Australia).

Zgłoszenia uczestników:

 • Uczestnicy zgłaszają się do konkursu, nadsyłając zgłoszenia w dowolnej formie do organizatorów konkursu do 25 września 2019 roku.
 • Prośba o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy konkursu: osiecka.wilno@gmail.com

Forma zgłoszenia:

 • Imię i nazwisko solisty (duetu, zespołu –wymagane)
 • Instruktor wokalny (opcjonalnie)
 • Telefon (wymagane)
 • Adres e-mail (wymagane)
 • Repertuar (wymagane)
Wsparcie merytoryczne: Dla zainteresowanych organizatorzy udostępniają śpiewniki z piosenkami Agnieszki Osieckiej.

Wszelkiej informacji na temat konkursu można uzyskać u koordynatora konkursu Janiny Stupienko pod numerem telefonu: +370 652 77 116.  osiecka.wilno@gmail.com

IV Konkurs Piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej”

Dom Kultury Polskiej w Wilnie
10 października 2019 r., godz. 18.00
Data: 
18.09.2019 - 18:00 - 10.10.2019 - 18:00