Jacek Czaputowicz o priorytetach polskiej polityki zagranicznej


Minister Jacek Czaputowicz wygłasza exposé w Sejmie RP, fot. facebook.com/KancelariaSejmu
Wizyty w USA prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, reakcja wobec agresywnej polityki Rosji, pomoc humanitarna ofiarom wojen oraz ochrona praw Polaków za granicą – to niektóre wyzwania Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski w 2019 roku. O priorytetach polskiej polityki zagranicznej mówił w wygłoszonym w polskim sejmie exposé szef resortu Jacek Czaputowicz. W swoim przemówieniu minister wspomniał m.in. o rozmowach z Litwą w sprawie poprawy sytuacji szkolnictwa polskiego i planowanym uruchomieniu TVP Wilno.
Szef polskiej dyplomacji rozpoczął swoje wystąpienie od podkreślenia obecnego znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Powiedział, że połączenie wizji i celów osób piastujących najważniejsze urzędy w państwie sprawiło, że Polska jest krajem aktywnym i słuchanym, cieszącym się coraz większym szacunkiem zagranicznych partnerów.

Jacek Czaputowicz przypomniał, że 1 maja br. przypada 15. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Szef MSZ powiedział, że tego dnia w Warszawie spotkają się przywódcy wszystkich krajów, które od 2004 roku przystąpiły do Unii. Podkreślił, że Polska będzie aktywnie działać na rzecz tworzenia silnej Unii Europejskiej – wspólnoty krajów i narodów. Odniósł się także do brexitu i konsekwencji, które za sobą niesie. Powiedział, że brexit utrudni Komisji Europejskiej równoważenie interesów państw dużych i mniejszych. Zapewnił jednak, że Polska jest przygotowana na opuszczenie wspólnoty europejskiej przez Wielką Brytanię, nawet jeśli nastąpi to bez umowy.

Jacek Czaputowicz powiedział, że Polska opowiada się za zdecydowaną reakcją Unii wobec agresywnej polityki Rosji, między innymi wobec Ukrainy i krajów Europy wschodniej. Minister przypomniał, że Rosja nie wypełnia tego, do czego jest zobowiązana zgodnie z prawem międzynarodowym.

Odnosząc się do relacji Polski z państwami Europy Wschodniej, przypomniał, że polscy konsulowie wydali w ubiegłym roku ukraińskim obywatelom blisko 850 tysięcy wiz. „Wciąż jednak musimy pracować nad dialogiem historycznym” – dodał szef polskiej dyplomacji. Podkreślił, że nasz kraj oczekuje cofnięcia zakazu strony ukraińskiej na ekshumacje szczątków ludności polskiej, pochowanej na Ukrainie. Jacek Czaputowicz mówił, że polityka wschodnia prowadzona przez Polskę jest ważna zarówno dla naszego kraju, jak i dla całej Unii Europejskiej. „W ramach tej polityki Polska koncentruje się na utrzymaniu twardego i jednolitego stanowiska wobec Rosji oraz możliwie ambitnej agendy w relacjach z państwami partnerstwa wschodniego” – mówił szef MSZ. Dodał, że Polska chce budować ze wschodnimi partnerami współpracę polityczną i gospodarczą. Jednym z jej elementów ma być budowa korytarzy transportowych, łączących wschód i zachód Europy.

Jacek Czaputowicz zapowiedział, że Polska jest gotowa ponosić współodpowiedzialność na pokój i bezpieczeństwo w Europie i na świecie. W listopadzie polscy żołnierze, w ramach operacji ONZ, pojadą do Libanu. Minister Czaputowicz podkreślił, że Polska uczestniczy w wielu unijnych misjach w Libii, Mali, Somalii, Republice Środkowej Afryki oraz u wybrzeży Rogu Afryki. 

Minister spraw zagranicznych RP powiedział, że Polska konsekwentnie wzmacnia strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. Podkreślił, że stanowi ono znaczący składnik wspólnoty transatlantyckiej. Poinformował, że w tym roku planowane są wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. Będą one miały charakter gospodarczy.

Minister spraw zagranicznych powiedział, że Polska chce dobrych relacji z Izraelem, ale nie godzi się na niesprawiedliwe oskarżenia ze strony polityków tego kraju. Jacek Czaputowicz podkreślił, że Polska chce rozmawiać z Izraelem zarówno o współczesności, jak i historii, ale w duchu wzajemnego szacunku i bez powielania stereotypów. 

Jacek Czaputowicz powiedział, że ważnym składnikiem procesu integracji europejskiej jest współpraca regionalna. Podkreślił, że Polska uczestniczy w wielu regionalnych projektach z krajami, z którymi łączy ją historyczna i kulturowa wspólnota. Najważniejsze fora współpracy regionalnej to Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Trójmorza i Bukaresztańska Dziewiątka. 

„Pogłębiamy również dialog z państwami bałtyckimi. W 2018 r. prezydent Andrzej Duda odwiedził Litwę, Łotwę i Estonię, z kolei premier Mateusz Morawiecki spotykał się dwukrotnie ze swoimi odpowiednikami z tych państw. Z krajami bałtyckimi podzielamy ocenę zagrożeń płynących ze Wschodu, dążymy do umocnienia więzi transatlantyckich i synchronizacji infrastruktury energetycznej. Poprawie uległy też warunki funkcjonowania inwestycji Orlenu na Litwie. Liczne wyrazy wzajemnej sympatii towarzyszyły obchodom stulecia niepodległości Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. W czerwcu ubiegłego roku prezydenci tych państw wzięli udział w uroczystościach rocznicowych w Warszawie” – powiedział.

Jacek Czaputowicz zapewnił, że polski rząd będzie w dalszym ciągu wspierał organizacje i media polonijne. Minister podkreślił, że szczególnie ważna jest pomoc rodakom na Wschodzie. Dlatego rząd wspiera starania Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz kierowania większej liczby nauczycieli do środowisk polskich za naszą wschodnią granicą. Wspiera też działalność obywatelską w zakresie pomocy żyjącym tam Polakom. „Będziemy dopominać się o prawa Polaków wszędzie tam, gdzie nie są one właściwie chronione” – mówił minister. Dodawał, że w razie potrzeby Polska skorzysta z forów wielostronnych. „Naszym niezmiennym celem pozostaje, by Polacy mieszkający za granicą uzyskali wszystkie prawa, które wynikają z porozumień bilateralnych i standardów europejskich” – podkreślił Jacek Czaputowicz.

„Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi rozmowy z Litwą o poprawie warunków funkcjonowania polskiego systemu oświaty w tym kraju. Od maja 2018 r. odbieranych jest na Wileńszczyźnie pięć kanałów TVP, co przyczynia się do umocnienia polskości, ale także do uodpornienia się naszych rodaków na rosyjską dezinformację. Ważnym wydarzeniem będzie planowane uruchomienie TVP Wilno. Dzięki współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Telewizji Polskiej oraz zaangażowaniu lokalnego polskiego środowiska dziennikarskiego możliwe będzie docieranie z przekazem na temat współczesnej Polski, jej kultury i historii bezpośrednio do naszych rodaków na Litwie” – w swoim exposé szef polskiej dyplomacji odniósł się też do sytuacji Polaków mieszkających na Litwie.

Wystąpienia słuchał w sejmie m.in. prezydent Andrzej Duda. Po przemówieniu ministra odbyła się debata, w której szef resortu spraw zagranicznych odpowiadał na pytania posłów. 

Szef dyplomacji co roku wygłasza w sejmie wystąpienie, w którym przedstawia osiągnięcia i priorytety polskiej polityki zagranicznej.

Na podstawie: gov.pl, IAR