Jacek Czaputowicz w sejmie o bezpieczeństwie i Polonii


Jacek Czaputowicz podczas wystąpienia w Sejmie RP, fot. Tymon Markowski/MSZ
Polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz wygłosił w sejmie przemówienie dotyczące kierunków polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku. Podkreślił, że najważniejszym zadaniem jego resortu będzie zapewnienie Polsce bezpieczeństwa. Zwrócił ponadto uwagę na znaczenie Polonii i Polaków mieszkających za granicą w budowaniu narodowej wspólnoty. Jego wystąpienie zostało pozytywne ocenione przez krajowych polityków oraz prezydenta Andrzeja Dudę.Minister przypomniał, że poza granicami Polski żyje około 20 milionów rodaków i osób o polskich korzeniach. Podkreślił, że polski rząd zabiega o to, aby uzyskali oni wszystkie prawa, które wynikają z porozumień bilateralnych i standardów międzynarodowych. „Przedmiotem naszych szczególnych zabiegów będzie zwiększenie dostępności nauczania języka polskiego, szczególnie dla dzieci w wieku szkolnym” – powiedział Jacek Czaputowicz

Osobną uwagę poświęcił sprawom Polaków mieszkających w poszczególnych krajach europejskich, w tym na Litwie. Podkreślił, że „Polska będzie przy okazji rocznicy wykazywać swą solidarność i świadomość wspólnoty losów historycznych z innymi narodami w naszym regionie, które sto lat temu wraz z nami wybiły się na niepodległość”. Stwierdził, że prawa mniejszości polskiej na Litwie są stałym przedmiotem troski ze strony polskiego rządu. „Odnotowujemy istotny postęp; w maju br. rozpocznie się retransmisja pięciu polskich kanałów telewizyjnych na Wileńszczyźnie, co pomoże w podtrzymywaniu związku naszych rodaków z żywą kulturą polską. Inne kwestie będą przedmiotem wspólnych prac obu naszych rządów” – powiedział szef polskiej dyplomacji.

Jacek Czaputowicz mówił także o nowelizacji Ustawy o repatriacji, która weszła w życie w 2017 roku, Karcie Polaka oraz krajowych legitymacjach szkolnych, które z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy otrzymują uczniowie szkół polonijnych.

Minister zaznaczył, że obecność licznej polskiej społeczności na Zachodzie jest szansą na aktywną promocję polskich interesów. „Chcielibyśmy, by poprzez bliską współpracę z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi nasi rodacy stali się ważnym sojusznikiem rządu w promowaniu polskiej racji stanu” – dodał.

„Bardzo wysoko oceniam exposé szefa MSZ, zgadzam się z ministrem, cieszę się, że podkreślił zasadę współdziałania, to jest wspólny program” – wystąpienie J. Czaputowicza ocenił prezydent Andrzej Duda.

Jacek Czaputowicz został powołany na stanowisko ministra spraw zagranicznych przez premiera Mateusza Morawieckiego 9 stycznia 2018 roku. Na razie nie odwiedził Litwy, choć w ostatnich tygodniach gościli tutaj najważniejszy polscy politycy: prezydent, premier marszałkowie sejmu i senatu.

Na podstawie: IAR, msz.gov.pl, inf. wł.