Jajko w podwileńskiej Rzeszy


Lekcja w ramach projektu edukacyjnego, fot. vilniaus-r.lt
W Szkole Podstawowej w podwileńskiej Rzeszy chwalą sobie projekty edukacyjne. Właśnie skończyło się przerabianie kolejnego, poświęconego... jajom. Ale po kolei. W marcu i kwietniu uczniowie i nauczyciele większości przedmiotów realizowali różnorodne zadania nowego międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. ,,Jajko - symbol życia”.
"Zarejestrowaliśmy ten projekt na portalu eTwinning i wkrótce chęć współpracy wyraziła szkoła w Turcji" - relacjonowała Lilia Ogint, zastepca dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzeszy, na portalu samorządu solecznickiego. "Metoda projektu jest jedną z najatrakcyjniejszych form współczesnej edukacji. W naszej szkole szczególnie polubiliśmy projekty interdyscyplinarne, które łączą matematykę, przedmioty przyrodnicze z humanistycznymi i artystycznymi oraz angażują do ciekawych działań całą społeczność szkolną" - dodała. Wcześniej szkoła realizowała inne projekty: "Szczytno - miasto sercu bliskie", "Drzewa parku szkoły rzeszańskiej" i "Uczymy się lasu".

W ramach najnowszego projektu w marcu i kwietniu odbyło się wiele lekcji tematycznych, podczas których motywem przewodnim było jajko. Lekcje biologii były okazją do zapoznania się z odmiennością w budowie, kształcie, wielkości i ubarwieniu ptasich jaj. Spotkania z matematyką stały się okazją do odwiedzenia sklepu jednej z litewskiej sieci dyskontowych, gdzie uczniowie poznawali między innymi ceny jaj. Na lekcjach fizyki robiono doświadczenia pod nazwą "Jajo wciągnięte do butelki", geografii - poznawano zakątki świata, gdzie stoją budynki w kształcie jaj, języka polskiego - układano przepisy dań jajecznych.

Uczniowie poszukiwali też informacji samodzielnie, między innymi w Internecie, encyklopediach, albumach, Czerwonej Księdze Litwy. Poznali przy okazji wiele przysłów, wierszy i zagadek.

Zwieńczeniem "jajecznego" okresu w szkole było specjalne spotkanie podsumowujące 14 kwietnia. Przyszedł czas na podsumowania oraz prezentację przygotowywanych na ten dzień atrakcji. "Posługując się czterema językami, uczniowie przedstawili ciekawe produkty finalne: prezentacje multimedialne, prace plastyczne, plakaty, zaśpiewali piosenki. Uczniowie klasy 7 opowiedzieli o współpracy ze szkołą partnerską w Turcji, pokazali prezentacje komputerowe tureckich uczniów” - relacjonowała Lilia Ogint.

Podsumowanie zawierało też refleksję, że forma projektów edukacyjnych sprawdza się jako urozmaicenie życia szkolnego. "Uczniowie zaznaczyli, że udział w projekcie przyniósł im wiele satysfakcji, przyczynił się do poszerzenia wiedzy z różnych przedmiotów, zwiększył motywację do nauki języków obcych, rozwijał umiejętności komunikowania, prezentacji, stosowania technologii informacyjnych. Uważamy, że rzeczywistość projektowa sprawia, że szkoła staje się bardziej atrakcyjna, nauczyciele twórczy, a uczniowie kreatywni" - podsumowała wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Rzeszy.

Na podstawie: vilniaus-r.lt