Jak złożyć wniosek na pieniądze na dziecko?


Fot. vilnius.lt/Saulius Žiūra
1 stycznia 2018 r. miało się rozpocząć przyjmowanie składanych drogą elektroniczną wniosków o przyznanie tzw. pieniędzy na dziecko. Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy poinformowało we wtorek, 2 stycznia, że e-system tymczasowo nie działa. Z przyczyn technicznych chwilowo nie ma możliwości składania wniosków przez system informacyjny wsparcia socjalnego www.spis.lt, którego administratorem jest resort opieki socjalnej i pracy.
 

Przypomnijmy, od 1 stycznia 2018 r. na każde dziecko w wieku do 18 lub do 21 lat, jeżeli uczy się według programu ogólnokształcącego, przysługuje comiesięczne świadczenie w wysokości 30 euro. Stołeczny samorząd zachęca rodziców, by składali wnioski za pośrednictwem Internetu – przez system informacyjny wsparcia społecznego www.spis.lt.

Wnioski przyjmowane są od 1 stycznia 2018 r., nie należy się jednak śpieszyć, świadczenia wypłacane będą bowiem również za miniony okres, tzn. jeżeli w sprawie świadczenia rodzice zwrócą się później, np. w lipcu, świadczenie zostanie im wypłacone za cały okres, nie więcej jednak niż za 12 minionych miesięcy i za okres nie wcześniejszy niż od 1 stycznia 2018 roku. Złożyć wniosek na otrzymanie świadczenia na dziecko od 1 stycznia 2018 roku można drogą elektroniczną przez system informacyjny wsparcia społecznego www.spis.lt. Podłączenie się do systemu możliwe jest na trzy sposoby: przez system bankowości elektronicznej, z mobilnym podpisem elektronicznym lub z podpisem elektronicznym. W przypadku uniwersalnego świadczenia na dziecko (30 euro) nie jest wymagane składanie dodatkowych dokumentów.

Wilnianie, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku przez Internet, mogą złożyć go pisemnie w Wileńskim Wydziale Świadczeń Socjalnych (ul. Kauno 3) lub po uprzedniej rejestracji w pododdziałach Wydziału.      

Rejestrować się na przyjęcie można drogą internetową na sis.vilnius.lt lub pod nr tel. 8 700 35 545. W tym przypadku trzeba będzie okazać dokument potwierdzający tożsamość, żadnych innych dodatkowych dokumentów przy ubieganiu się o uniwersalne świadczenie na dziecko w wysokości 30 euro składać nie trzeba.


Oprócz przysługującego świadczenia w wysokości 30 euro dodatkowa część świadczenia przyznawana będzie rodzicom wychowującym (opiekującym się) jedno lub dwoje dzieci, jeżeli miesięczne dochody rodziny na osobę są mniejsze niż 1,5 wielkości dochodów wspieranych przez państwo (183 euro). Od dnia urodzenia do dwóch lat na dziecko wypłacane będzie dodatkowe świadczenie w wysokości 28,50 euro miesięcznie, na dzieci w wieku od 2 do 18 lat i starsze, jeżeli się uczą według programu ogólnokształcącego, nie dłużej jednak niż do momentu ukończenia przez nich 21 lat – w wysokości 15,20 euro miesięcznie.

Dodatkowa część wypłacana będzie również rodzicom, którzy wychowują (opiekują się) troje lub więcej dzieci: od momentu urodzenia do dwóch lat – w wysokości 28,50 euro miesięcznie, od 2 do 18 lat – w wysokości 15,20 euro miesięcznie.

Rodzice, którym świadczenie na dziecko zostało przyznane przed 1 stycznia 2018 roku i okres jego wypłacania nie dobiegł jeszcze końca, nie będą musieli donikąd się zwracać – wypłacanie świadczenia na dziecko w wysokości 30 euro zostanie przyznane automatycznie do końca okresu wypłacania przyznanego świadczenia.

Na podstawie: vilnius.lt, socmin.lrv.lt