Jakub Wojniłło zwycięzcą konkursu „Mistrz Ortografii 2021”


Fot. pixabay.com
Zwycięzcą XVII edycji konkursu „Mistrz Ortografii” został Jakub Wojniłło z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie. Zorganizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” konkurs odbył się we wtorek, 21 grudnia, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wzięło w nim udział 37 uczniów ze szkół polskich Wilna oraz rejonów wileńskiego i solecznickiego. Miłośnicy ortografii pisali dyktando pt. „Zamek Królewski w Warszawie”.


Prace uczestników konkursu oceniała komisja w składzie: wykładowczyni działającego w Wilnie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego doc. dr Barbara Dwilewicz, wykładowczyni tejże uczelni doc. dr Irena Masojć oraz wieloletnia nauczycielka – ekspert języka polskiego w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie Czesława Osipowicz.

Decyzją komisji tytuł „Mistrza Ortografii 2021” zdobył Jakub Wojniłło z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie (polonista Teresa Król).

Tytuł „I Wicemistrza Ortografii” przyznano Aliwii Diewiatnikowej z Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie (polonista Wiesława Mieszkuniec).

Ewa Rawłuszewicz z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie zdobyła tytuł „II Wicemistrza Ortografii” (polonista Łucja Minowicz).

Tytuł „III Wicemistrza Ortografii” przyznano ex aequo Karolinie Romankiewicz z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie (polonista Danuta Szejnicka) oraz Kindze Magdalenie Żybort z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie (polonista Jolanta Pacyno).

Dodatkowo komisja postanowiła wyróżnić:

Kamilę Kulikowską z Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie (polonista Aneta Polakiewicz);

Karolinę Jurgielewicz z Gimnazjum w Ejszyszkach (polonista Wacława Iwanowska);   

Agnieszkę Rawdo z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (polonista Renata Slavinskienė);

Patrycję Grochowską ze Szkoły-Centrum Wielofunkcyjnego w Mościszkach (polonista Danuta Czerniawska).

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” wręczyło dyplomy za udział, nagrody książkowe i słodycze.  

Laureatom – Mistrzowi oraz Wicemistrzom przyznano dyplomy i nagrody rzeczowe, zaś osobom wyróżnionym – dyplomy oraz nagrody książkowe.  

Komisja gratuluje nagrodzonym uczestnikom, dziękuje za udział wszystkim uczniom, którzy przystąpili do dyktanda oraz składa podziękowania na ręce nauczycieli polonistów, którzy przygotowali uczestników konkursu.

Działanie zostało finansowane za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021 roku.

Na podstawie: Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”