Jan Paweł II nowym patronem Europy?


Fot. brewiarz.pl
Ruch „Europa Christi” będzie zabiegać o uznanie św. Jana Pawła II za patrona Europy. Ruch zamierza również rozpocząć starania o to, aby św. Jan Paweł II został Doktorem Kościoła.
Jak informuje w piątek (18 października) gazeta „Nasz Dziennik”, podczas lubelskiego III Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi” ks. infułat Ireneusz Skubiś, moderator Ruchu, zaapelował o zbieranie podpisów pod tą inicjatywą. Podpisało ją już ok. 18 tys. osób. „Do akcji przyłączyli się też Hiszpanie” – podaje gazeta.

„Gdyby do tej akcji włączył się Episkopat i włączyło duchowieństwo, to tych podpisów powinno być kilka milionów. Jan Paweł II jest wspaniałym kandydatem na patrona Europy, to człowiek wielkiej kultury, wielkiego zamyślenia, mistyk, ale i wizjoner” – podkreślił ks. Skubiś.

Ruch „Europa Christi” zamierza również rozpocząć starania o to, aby św. Jan Paweł II został Doktorem Kościoła.

W Kościele katolickim tytułem doktora określa się tych świętych, którzy „wnieśli znaczący wkład w pogłębienie zrozumienia misterium Boga i wydatnie powiększyli bogactwo doświadczenia chrześcijańskiego”.

Podstawą programową ruchu „Europa Christi”, który wystąpił z inicjatywą o uznania św. Jana Pawła II za patrona Europy, jest odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie, wspieranie działań na rzecz odbudowy, przywrócenia i rozpowszechniania wartości chrześcijańskich w Europie, umocnienie roli rodziny, ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz promowania „kultury i cywilizacji życia”.

Zadaniem Ruchu jest też kształtowanie stabilnej polityki rozwoju gospodarczego oraz zasad sprawiedliwego zabezpieczenia społecznego oraz współpraca międzynarodowa oparta na idei Europy Ojczyzn.

Na podstawie: „Nasz Dziennik”, PAP, rpeu.pl, Wikipedia