Jarosław Kamiński wicemerem Wilna


Jarosław Kamiński, fot. wilnoteka.lt
W Radzie Miasta Wilna Polacy mają 7 radnych (spośród 51) i są w opozycji. Mimo to od środy jednemu z przedstawicieli Polskiej Akcji Wyborczej na Litwie (AWPL) powierzono stanowisko wicemera. Jarosław Kamiński otrzymał stanowisko w zamian za poparcie ze strony frakcji AWPL dla nowo wybranego mera Raimundasa Alekny. Dzięki temu konserwatyści mogą rządzić stolicą Litwy do wypadających 27 lutego 2011 roku wyborów samorządowych.
Dotychczasowy mer Wilna Vilius Navickas musiał pożegnać się ze stanowiskiem, bowiem w związku z aferą korupcyjną został wykluczony z własnej partii. Jego następcą został Raimundas Alekna, również konserwatysta. Członkowie AWPL poparli jego kandydaturę i otrzymali stanowisko dla wicemera, chociaż nie weszli do rządzącej koalicji. Pozostali „konstruktywną opozycją”. „Zgodziliśmy się na to stanowisko, by zwiększyć opozycyjną kontrolę. Przed nami ważna decyzja: uchwalenie budżetu miasta" - powiedziała starosta frakcji AWPL w Radzie Miasta Wilna Wanda Krawczonok.

Za kandydaturą Kamińskiego głosowało 30 radnych z 51-osobowej rady. Zakres jego obowiązków zostanie określony przez mera. Priorytetem AWPL w Wilnie jest zwrot ziemi i oświata polska.

Zmiany we władzach Wilna zostały wymuszone na kilka miesięcy przed wyborami przez aferę korupcyjną. Prasa opublikowała treść rozmowy byłego już mera Viliusa Navickasa, w której nakłaniał kontrolera samorządowego do wydania przychylnej opinii o rządach jego partii. Pod naciskiem opinii publicznej władze partii konserwatystów zmuszone były do usunięcia Navickasa z partii.

Na podstawie: BNS