Jarosław Narkiewicz nowym przewodniczącym Rady Polonii Świata


Jarosław Narkiewicz - nowy przewodniczący Rady Polonii Świata, fot. Wilnoteka.lt
Wiceprzewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, wiceprezes Związku Polaków na Litwie (ZPL) i prezes Oddziału Trockiego ZPL Jarosław Narkiewicz na odbywającym się dziś w Wilnie Zjeździe Rady Polonii Świata został wybrany nowym przewodniczącym tej organizacji, zrzeszającej organizacje polskie i polonijne na całym świecie. Na kandydata z Litwy głosowało 38 delegatów, dotychczasowa przewodnicząca Rady Polonii Świata Teresa Berezowska z Kanady zdobyła 34 głosy.

Rada Polonii Świata łączy polskie organizacje z ponad 40 krajów na wszystkich kontynentach w celu reprezentowania wspólnych interesów Polonii i Polaków za granicą. Zjazd organizowany jest co pięć lat. Po raz pierwszy odbywa się w Wilnie. W poprzedniej kadencji jednym z wiceprzewodniczących Rady Polonii Świata był europoseł, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin i prezes Związku Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski. 

Wczoraj delegaci i goście Zjazdu Polonii Świata uczestniczyli w obradach forum polonijnego pod hasłem „Wierni tradycji – gotowi na wyzwania XXI wieku”. Omawiano tematy dotyczące młodzieży, harcerstwa, duszpasterstwa, oświaty i nauki, sportu i turystyki, kultury i folkloru, patriotyzmu i polskiego lobbingu.17 września obrady poprzedziło złożenie kwiatów w Mauzoleum Matki i Serca Marszałka Piłsudskiego na Starej Rossie oraz w polskiej kwaterze w miejscu masowych mordów w czasie II wojny światowej w Ponarach. Następnie odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. W wyborach przewodniczącego początkowo zgłoszono trójkę kandydatów, ale Tadeusz A. Pilat ze Szwecji ostatecznie wycofał swoją kandydaturę.

Na zakończenie forum przewidziane są wyjazdowe sesje związane z historią Polski oraz polską kulturą ludową na Wileńszczyźnie - delegaci wezmą udział m.in. w uroczystościach dożynkowych w Solecznikach.

Podziękowanie J. Narkiewicza po wyborze na stanowisko przewodniczącego Rady Polonii Świata
 

Na podstawie: inf. wł.