Jego ulice, Jego kamienice...


Na starcie - młodzi znawcy Wilna i Józefa Piłsudskiego, fot. Wilnoteka.lt
Wilno młodości Józefa Piłsudskiego było tematem gry miejskiej, jaką Wileńska Młodzież Patriotyczna postanowiła uczcić 150. rocznicę urodzin Marszałka. Na starcie przed siedzibą Wileńskiego Oddziału ZPL (czyli przy tzw. Pisance) stanęło 10 drużyn, z czego większość stanowili harcerze. Po otrzymaniu zadań niektórym mina zrzedła - nie było łatwo i bez określonej strategii oraz znajomości topografii Wilna nie było szans na zaliczenie wymaganej trasy w ciągu 2 godzin. Zwyciężyła drużyna "rodzinna" - ojciec i syn, Michał i Emil Kleczkowscy.
Każda z drużyn na starcie otrzymała plan 20 punktów, które należało odgadnąć, zidentyfikować i odwiedzić. W 5 punktach na uczestników czekały jeszcze dodatkowe pytania. Bez pomocy internetu i otwartości na skojarzenia mogły one sprawić kłopot nawet znawcom Wilna i Piłsudskiego, np. znajdź kościół św. Józefa (chodzi o już nieistniejącą świątynię) lub "miasto, w którym zmarł Marszałek" (chodziło o wileński ślad, czyli ul. Warszawską...).

Były też elementy specjalnie umieszczone do gry: "nosili go żołnierze wyklęci, znany też jest jako atrybut Pana Wołodyjowskiego" - chodziło oczywiście o ryngraf, który tego dnia zdobił wejście do Instytutu Polskiego. Główna organizatorka gry i prezes Koła ZPL "Wileńska Młodzież Patriotyczna" Magdalena Bartoszewicz przyznała, że samo przygotowanie gry było dla młodzieży wyzwaniem intelektualnym, dzięki której lepiej poznali zarówno życiorys Marszałka, jak i jego związki z Wilnem. 

Ostatecznie na mecie stawiło się tylko 8 z 10 drużyn i nawet na podium rozpiętość punktowa była zaskakująca - zwycięzcy, czyli rodzina Kleczkowskich, zdobyli o połowę więcej punktów niż jednoosobowa drużyna "Vanut et caetera", która uplasowała się na II miejscu i miała prawie dwukrotnie więcej punktów niż drużyna "Just Pit", która zdobyła III miejsce.

A oto kilka pytań dla tych, którzy chcą sprawdzić własną wiedzę o Wilnie i Marszałku:
  • Wymień miejsca zamieszkania Piłsudskiego w Wilnie.
  • Czyj wizerunek wisiał nad łóżkiem Marszałka w dzieciństwie?
  • Jak się nazywał ukraiński przywódca Piłsudskiego i w jakim kościele w Wilnie by się modlił?
  • Jak się nazywał ojczym Słowackiego - ulubionego poety Marszałka - i jak umarł?
  • Żołnierze Piłsudskiego uczcili go w Wilnie tablicą pamiątkową, która do dziś nie przetrwała - gdzie była umieszczona?

 
Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukiewicz