Jest wstępny wynik kwesty "Pomnikom Rossy"

3627 euro i 54 zł to wstępny wynik tegorocznej kwesty "Pomnikom Rossy" zorganizowanej w Wilnie i na Wileńszczyźnie z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Medycznego. Ostateczna kwota będzie znana wówczas, gdy dotrą puszki z pieniędzmi jeszcze z kilku miejscowości. Zebrane podczas kwesty pieniądze trafią na konto Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, który ma już plany związane z pracami w przyszłym roku.

W tym roku kwesta "Pomnikom Rossy" odbyła się po raz czwarty. Niestety Święto Zmarłych wypadło w środku tygodnia - w środę, był tylko jeden dzień wolny na odwiedzanie cmentarzy, nie dopisała też pogoda, do puszek trafiło więc mniej pieniędzy niż w ubiegłym roku. W 2016 r.  zebrano 4 957,64 euro i 188,15 złotych. 

Tym razem wynik kwesty jest skromniejszy, niemniej, jak w rozmowie z Wilnoteką powiedział pomysłodawca akcji - wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie Dariusz Żybort, słowa podziękowania należą się wszystkim, którzy uczestniczyli w kweście, przede wszystkim harcerzom i uczniom polskich szkół oraz ich nauczycielom. Dziękował też księżom, którzy podczas nabożeństw informowali wiernych o planowanej zbiórce pieniędzy na rzecz odnowienia zabytkowych pomników na Cmentarzu na Rossie.

1 listopada kwesta na rzecz Rossy odbyła się również w Warszawie, na Powązkach. Zebrana tam kwota - ponad 16 tys. złotych też wpłynie na konto Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Komitet ma już wstępne plany odnośnie do przyszłorocznych prac na zabytkowej nekropolii. 


Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukiewicz