Język praindoeuropejski brzmiał jak litewski?


Fot. wilnoteka.lt
Uczeni z brytyjskich uniwersytetów Cambridge i Oxford odtworzyli przypuszczalne brzmienie języka praindoeuropejskiego, którym 8 tysięcy lat temu mówiły plemiona zamieszkujące północne tereny między Morzem Czarnym i Morzem Kaspijskim. Z języka praindoeuropejskiego wywodzą się języki germańskie, romańskie, słowiańskie, bałtyckie, indoirańskie i in. Zdaniem uczonych gramatyka języka praindoeuropejskiego była zbliżona do współczesnego sanskrytu, a brzmienie przypominało język litewski.
Ponieważ język praindoeuropejski nie zachował się w żadnych bezpośrednich przekazach, wszystkie jego słowa oraz dźwięki zostały odtworzone w oparciu o metodę porównawczą. O ile dotychczas rekonstruowano pisemne formy starożytnych słów i dźwięków, współcześni uczeni postanowili odtworzyć brzmienie prajęzyka.  

Pracowali nad tym lingwiści i matematycy. Wykorzystano specjalny program informatyczny, który pozwalał przy użyciu metod statystycznych prześledzić fonetyczną ewolucję języków indoeuropejskich i zrobić wizualizację poszczególnych etapów rozwoju słów i dźwięków w formie trójwymiarowych wykresów.

Statystycznymi wyliczeniami zajmowali się pracownicy naukowi Uniwersytetu w Cambrigde, podczas gdy na Uniwersytecie w Oxfordzie przeprowadzano ekspertyzę akustyczno-fonetyczną i lingwistyczną. Naukowcy przedstawili odwrotną ewolucję słowa "jeden": od angielskiego "one" do praindoeuropejskiego "oinos".

Najczęściej przyjmowana hipoteza lokalizuje Praindoeuropejczyków na obszarze stepów Ukrainy i południowej Rosji, utożsamiając ich z ludnością kultury grobów jamowych (teoria kurhanowa). Termin "Indoeuropejczycy" oznacza tu wspólnotę językową. Nie należy wiązać go jednoznacznie z określoną kulturą ani tym bardziej z określonymi cechami genetycznymi, czyli rasą. Ludy indoeuropejskie zapewne często wchłaniały różne populacje nieindoeuropejskie, przejmując elementy ich kultury. Do ok. 1000 p.n.e. rozmaite ludy indoeuropejskie skolonizowały prawie całą Europę i znaczne obszary Azji (Azja Mniejsza, Azja Środkowa, część Indii).

Prekrusorem badań nad "prajęzykiem" był Rasmus Christian Rask, który już w 1814 roku przeprowadził drobiazgowe studia porównawcze różnych języków indoeuropejskich. Nie istnieją oryginalne teksty języka praindoeuropejskiego, a wypowiedzi w tym języku to rekonstrukcje. Na szczególną uwagę zasługuje opowiadanie "Król i bóg" oraz napisana przez Augusta Schleichera bajka "Owca i konie" z 1868 roku. 

Rekonstruowany język praindoeuropejski został między innymi użyty w dialogu między ludźmi a Obcym w filmie Ridleya Scotta pt. "Prometeusz" z 2012 roku. We wcześniejszej scenie, android. ucząc się tego język, a korzysta z opowiadania "Owca i konie". 

Na podstawie: delfi.ru, pl.wikipedia.org

Komentarze

#1 Autor trochę sciemnia,

Autor trochę sciemnia, przecież to byli biali Ariowie a nie murzyni , mongolidalni czy semici . Po co ta poprawność. Nie jestem rasistą ale wkurzają mnie półprawdy.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.