Józef Kwiatkowski prezesem "Macierzy Szkolnej"


Józef Kwiatkowski, fot. Eryk Iwaszko
W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się VIII Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Przedstawiciele polskich szkół i przedszkoli przyjęli uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania szkół polskich na Litwie oraz ujednoliconego egzaminu z języka litewskiego, były też apele do rodziców, nauczycieli i wychowawców. Prezesem organizacji na kolejną 4-letnią kadencję został Józef Kwiatkowski.
Do udziału w konferencji wytypowanych było 266 reprezentantów 77 kół „Macierzy Szkolnej” działających w szkołach i przedszkolach polskich w Wilnie i na Wileńszczyźnie, uczestniczyło - 234.  Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia złożył prezes „Macierzy Szkolnej” Józef Kwiatkowski.

„Macierz Szkolna” jest organizatorem ponad 25 cyklicznych imprez, takich jak konkurs recytatorski „Kresy”, konkurs „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”, konkursy – dyktanda z języka polskiego i litewskiego, festiwale piosenki polskiej dzieci i młodzieży szkolnej, teatrów szkolnych. We współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami z Polski Stowarzyszenie organizuje dla nauczycieli i wychowawców szkolenia, kursy doskonalące, zajęcia warsztatowe. Od lat koordynuje też wydawanie podręczników dla szkół polskich na Litwie.

Jak zaznaczył Józef Kwiatkowski, okres od ubiegłej konferencji, która odbyła się w 2013 r., był udany pod względem zaopatrzenia  szkół i przedszkoli w nowoczesne wyposażenie i sprzęt najnowszej generacji. W 2014 r. na ten cel państwo polskie przyznało 1 mln 478 tys. litów; w 2015 r. – 415 tys. euro, w 2016 r. – 439 tys. euro; w 2017 r. – 300 tys. euro.

W swoim referacie prezes „Macierzy Szkolnej” mówił o stanie kadry pedagogicznej. Z przeprowadzonych przez stowarzyszenie badań wynika, że istnieje duża potrzeba kształcenia nauczycieli dla szkół polskich. 

Prezes „Macierzy Szkolnej” przypomniał, że mijająca kadencja była jednym z najtrudniejszych okresów dla szkół polskich od odzyskania niepodległości przez Litwę: została przyjęta Ustawa o oświacie, wprowadzony został ujednolicony egzamin maturalny z języka litewskiego, odbywał się proces reorganizacji szkół średnich, Ministerstwo Oświaty i Nauki podjęło też próby wprowadzenia modelu szkoły mniejszości narodowej, w której nauczanie w języku ojczystym odbywa się tylko na etapie szkoły początkowej i podstawowej. Wspólne działania rodziców, uczniów, posłów, samorządowców, odniosły sukces. Jest nim, zdaniem Kwiatkowskiego, fakt, że 37 polskich szkół uzyskało status gimnazjum, choć według pierwotnych zasad szanse na spełnienie warunków akredytacji programów kształcenia średniego miało zaledwie 13 szkół. „Nastąpiła konsolidacja społeczeństwa, wrosła aktywność rodziców i społeczności lokalnych, rozszerzyła się sieć przedszkoli i grup przedszkolnych, udało się wzmocnić bazę materialno-techniczną szkół, zachować dobrą kadrę pedagogiczną, pomyślna akredytacja otworzyła nowe perspektywy dla szkół” – powiedział prezes „Macierzy Szkolnej”.

Mówiąc o wyzwaniach na najbliższą przyszłość, Józef Kwiatkowski wymienił przede wszystkim poprawę jakości nauczania w oparciu o zastosowanie najnowszych technologii, jak również stanowczość w walce o słuszne prawo do nauki w języku ojczystym i konieczność powrotu języka ojczystego na listę obowiązkowych na maturze.

W trakcie konferencji przyjęta została uchwała dotycząca ujednoliconego egzaminu maturalnego z języka litewskiego. Wystosowano również apel do rodziców o wadze nauki w języku ojczystym oraz do nauczycieli i wychowawców polskich szkół na Litwie o potrzebie utrwalania poczucia tożsamości narodowej wśród młodzieży polskiej na Litwie.

Podczas konferencji wybrane zostały władze Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Prezesem na kolejną czteroletnią kadencję wybrany został Józef Kwiatkowski, który był jedynym kandydatem na to stanowisko. 78-letni Józef Kwiatkowski jest prezesem tej organizacji od 1993 r. W otwartym głosowaniu wzięło udział 222 uczestników konferencji, 218 delegatów było "za", 2  - "przeciwko", 2 wstrzymało się od głosu. Wybrano również 23-osobowy zarząd z prezesem na czele. Wiceprezesi "Macierzy Szkolnej" wybrani zostaną na najbliższym posiedzeniu zarządu organizacji. 


Na podstawie: inf. wł.

Zdjęcia: Paweł Dąbrowski
Montaż: Aleksandra Konina 

Komentarze

#1 Przede wszystkim - gratulacje

Przede wszystkim - gratulacje dla pana Kwiatkowskiego! Przypadło mu przewodzić Macierzy w trudnych czasach, gdy nacjonalizm litewski zdecydował uderzyć w podwaliny polskości, czyli między innymi w szkoły. Dlatego ważne jest to, że udało się zachować stan posiadania, dobry poziom nauczania, sieć szkół. To wymaga nieraz tytanicznej pracy i wielkich wysiłków, także działań politycznych (w tym miejscu ukłony dla AWPL-ZCHR!), a także pomocy z Macierzy (głównie dotyczy doposażenie szkół). Ale najważniejsze, że polskie szkoły przetrwały te wszystkie burze w dobrym stanie, a polskie środowisko się zjednoczyło w działaniu, czego dowodziły masowe protesty, wiece, listy itp. Panu prezesowi życzę dalszej owocnej i satysfakcjonującej działalności, z pożytkiem dla polskiej szkoły, z pożytkiem dla polskości na Litwie.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.