Jubileuszowa Parafiada Dzieci i Młodzieży


Fot. parafiada.pl
Prawie 1,5 tys. uczestników z siedmiu państw z Europy i Azji (m. in. z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Estonii i - po raz pierwszy - z Uzbekistanu) bierze udział w "25 Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży". Jubileuszowe święto rozpoczęło się w niedzielę, 14 lipca na warszawskich Siekierkach w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Celem parafiady jest integracja młodzieży w trzech obszarach - sportowym, kulturalno-artystycznym oraz duchowym.
Pomysłodawcą "Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży" był ks. Józef Joniec, tragicznie zmarły podczas katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w 2010 roku. "Głęboko wierzył w fundamentalne przesłanie Parafiady - wychowanie młodego pokolenia poprzez wiarę, kulturę i sport" - tak pisał o ks. Jońcu polski dziennikarz i komentator sportowy Paweł Wójcik. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie, powstałe w 1992 r. z inicjatywy Zakonu Pijarów. Misją założycieli jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych patologią i żyjących w trudnych warunkach materialnych. 

"25 Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży" odbywa się w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Bierze w niej udział młodzież polska z różnych krajów świata i różnych wyznań. Dzięki międzynarodowej skali wydarzenia uczestnicy czerpią korzyści z wymiany kulturowej i religijnej. Mają również szansę nawiązać nowe przyjaźnie. "Parafiada to okazja do spotkań Polaków i Polonii z różnych stron świata. Młodzi, którzy posługują się językiem polskim często w stopniu podstawowym, nawiązują znajomości, które niekiedy trwają długie lata" - mówi sekretarz Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza Jacek Wolan.

Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży jest też coraz bardziej popularna wśród młodych osób na Litwie. Bez wątpienia największą popularnością cieszy się ona w polskim środowisku Wileńszczyzny, do udziału w niej jednak zapraszane są także środowiska litewskie. Tego roku Litwę na parafiadzie reprezentują 3 drużyny: polska drużyna z Mickun oraz polska i litewska drużyny z Landwarowa - razem 45 zawodników.

"Oczywiście, drużyny wileńskie są bardzo dobrze przygotowane i na pewno będą godnie reprezentowały Litwę. Liczymy jednak, przede wszystkim, na dobrą zabawę oraz przybliżenie się do Boga" - w rozmowie z "Wilnoteką" powiedziała główna organizatorka parafiady, s. Agnieszka Szymańska. - "Zależy nam przecież, przede wszystkim, na integracji wśród młodzieży polonijnej oraz kształtowaniu w niej najprawdziwszych wartości chrześcijańskich".

Uczestnicy Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży to młode osoby, urodzone między 1994 a 2002 rokiem. Mają one zmierzyć się w 29 konkurencjach, m.in. pływaniu, lekkoatletyce i tenisie stołowym. Po raz pierwszy pojawią się też dyscypliny takie jak biathlon letni, strzelectwo i piłka nożna dziewcząt. Każdemu dniowi towarzyszyć będą inne hasła, m.in.: "Port - jestem w domu!", "Maszt, żagiel, refowanie - cała naprzód ku Niebu!", czy też "Locja i kompas - kierunek mojego życia!". Zwycięzcy otrzymają dyplomy, medale oraz puchary, które wręczą im dawni mistrzowie olimpijscy oraz polscy sportowcy. 

Podczas Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży odbywają się nie tylko zawody sportowe, ale również warsztaty artystyczne, konkursy plastyczne, wokalne i spotkania modlitewne. Program parafiady nawiązuje bowiem do starogreckiej triady stadion-teatr-świątynia. Parafiada jest więc też okazją do wyciszenia i modlitwy. Codzienne zawody poprzedza Msza Święta. 

Katolicy, protestanci i prawosławni mają również okazję wzięcia udziału w grach miejskich oraz poznania zabytków Warszawy. Jedną z atrakcji tegorocznej parafiady będzie zwiedzanie Stadionu Narodowego. Uczestnicy wezmą też udział w grze miejskiej "Wielki Skarb Rodu Warszów". 

Na podstawie: PAP, parafiada.pl, inf. wł.