Jubileuszowa XXV Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka Białystok-Grodno-Wilno


Fot. wilenska.bialystok.pl
Od 16 do 25 sierpnia 2017 r. odbędzie się jubileuszowa XXV Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka Białystok-Grodno-Wilno, podczas której pielgrzymi będą świętować 90-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej. Hasło Pielgrzymki: "Będziesz miłował".


Pielgrzymka to rekolekcje w drodze, czas na modlitwę, refleksję, rozmowę, duchową przemianę, radość spotkania z Chrystusem i Jego Matką w Duchu Świętym. Pielgrzymka jest wydarzeniem wyłącznie religijnym. To forma wędrownych rekolekcji, w czasie których pragniemy dać świadectwo naszej wiary, nadziei, miłości i przywiązania do Maryi i Kościoła.

Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka do Wilna jest wyjątkową pielgrzymką. Trasa pątniczej drogi wiedzie przez trzy państwa: Polskę, Białoruś i Litwę. Po drodze pilegrzymi spotykają się z wielką uprzejmością ludzi, którzy dzielą się również swoim świadectwem wiary. 

Pielgrzymka rozpoczyna się 16 sierpnia 2017 roku mszą świętą o godzinie 5:30 w katedrze białostockiej. Pielgrzymi zakończą swój trud pielgrzymowania 24 sierpnia. Po dojściu do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej zostanie odprawiona msza św. 25 sierpnia wspólna Eucharystia o godzinie 10.00 w katedrze wileńskiej będzie uroczystym zakończeniem pielgrzymki. Bezpośrednio po mszy św. nastąpi wyjazd autokarami do Białegostoku i Warszawy. Powrót przewidziany w godzinach wieczornych. 

Osoby, które są spoza Białegostoku, a mają wielkie pragnienie pielgrzymować, doświadczyć znakomitych przeżyć w duchu wiary, są również serdecznie zapraszane. Dla osób spoza Białegostoku przewidziany jest nocleg (proszę zaznaczyć w zgłoszeniu). Wiek pielgrzymów jest określony na 10-70 lat (po 70. roku życia jest potrzebna zgoda lekarza). Nie mogą pielgrzymować poważnie chorzy (cukrzyca, epilepsja, choroby serca czy choroby psychiczne). 

Dzieci mogą uczestniczyć tylko pod opieką osoby pełnoletniej. Należy dostarczyć kserokopie strony ze zdjęciem z paszportu osoby, która będzie opiekunem niepełnoletniego w trakcie trwania pielgrzymki oraz kserokopie strony ze zdjęciem z paszportu bądź dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego oraz pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w pielgrzymce pod opieką wskazanej osoby. 

Regulamin pielgrzymki
Formularz zgłoszeniowy

Zapisy od 17 lipca do 4 sierpnia 2017 r. w godz. 16.00-19.00 w parafii Ducha Świętego w Białymstoku. Szczegóły pod numerem telefonu: 579-553-753.

Więcej informacji na stronie internetowej.Jubileuszowa XXV Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka
Białystok-Grodno-Wilno
16-25 sierpnia 2017 r.
Opłata podstawowa za udział w pielgrzymce wynosi: 200 zł; dzieci do lat 14 - 130 zł.