Juozas Bernatonis kandydatem do Sądu Konstytucyjnego Litwy


Juozas Bernatonis, fot. lsdp.org
Frakcja Litewskiej Socjaldemokratycznej Partii Pracy proponuje kandydaturę swojego członka, byłego ministra sprawiedliwości Juozasa Bernatonisa, do składu Sądu Konstytucyjnego Litwy. Propozycję popiera lider partnera koalicyjnego Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych Ramūnas Karbauskis, ale ma obawy, czy zostanie oficjalnie zaakceptowana.„[Juozas Bernatonis] odpowiada wszystkim wyznacznikom – wszystkim, które są wymagane przez prawo” – powiedział starostwa frakcji Litewskiej Socjaldemokratycznej Partii Pracy Rimantas Sinkevičius.

Sam J. Bernatonis wyraził zgodę na przedstawienie jego kandydatury. „Jestem prawnikiem, byłym ministrem sprawiedliwości” – podkreślił.

Jednocześnie wyraził obawę, czy poprze ją przewodniczący sejmu Viktoras Pranckietis. „Być może inne frakcje przedstawią lepszego kandydata” – nie odrzuca takiej możliwości J. Bernatonis.

Podobnego zdania jest lider Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych. „Dobrze to rozumiem. Próbuję powiedzieć, że przewodniczący sejmu zachowuje się tak, jak mu dyktuje opozycja. W tej sytuacji jest mu wszystko jedno, co mówi opozycja – on tylko udaje, że to dla niego ważne, a tak naprawdę robi wszystko inaczej” – powiedział Ramūnas Karbauskis.

Szef Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych sam wyraził poparcie dla kandydatury J. Bernatonisa. „We frakcji jeszcze nie zdecydowaliśmy, myślę, że podejmiemy decyzję w przyszłym tygodniu. Będę proponować poparcie tej kandydatury” – powiedział.

W marcu 2020 roku kończą się kadencję 3 sędziów Sądu Konstytucyjnego: Gediminasa Mesonisa, Vytasa Miliusa oraz prezesa Dainiusa Žalimasa. V. Pranckietis poprosił frakcje parlamentarne o zaproponowanie kandydatur.

Sąd Konstytucyjny Litwy kontroluje konstytucyjność prawa. Sąd tworzy 9 sędziów mianowanych na 9 lat, desygnowanych przez sejm, prezydenta i przewodniczącego Sądu Najwyższego. Co 3 lata odnowieniu ulega 1/3 składu sądu. Nowych kandydatów władze muszą zaproponować do 19 grudnia.

Juozas Bernatonis ukończył studia na Wydziale Technologii Chemicznej Kowieńskiego Instytutu Politechnicznego oraz w filozoficzne w Wyższej Szkole Nauk Politycznych w Pradze. W latach 70. był pracownikiem naukowym w laboratorium badawczym w Kowieńskim Instytucie Politechnicznym. Od 1980 roku kierował wydziałem studenckim KC Komsomołu Litewskiej SSR, a następnie pracował jako instruktor w wydziale nauki KC Komunistycznej Partii Litwy.

W 1990 roku został członkiem Litewskiej Demokratycznej Partii Pracy, a od 2001 roku – Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej . Był doradcą Algirdasa Brazauskasa i premiera Gediminasa Kirkilasa. W 2001 roku otrzymał nominację na stanowisko ministra spraw wewnętrznych w jego rządzie. W 2002 roku ukończył zaoczne studia prawnicze na Uniwersytecie Wileńskim.   

W 2006 roku został powołany na stanowisko ambasadora Litwy w Estonii, zrzekając się mandatu poselskiego. Po zakończeniu kadencji powrócił do działalności politycznej. W 2012 roku rozpoczął urzędowanie jako minister sprawiedliwości w rządzie Algirdasa Butkevičiusa. Od marca 2018 roku jest członkiem Litewskiej Socjaldemokratycznej Partii Pracy.

Na podstawie: BNS, delfi.lt, pl.wikipedia.org