Kampania społeczna #KTOTYJESTEŚ – spot drugi


Fot. organizatorów
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” poprzez prowadzoną kampanię społeczną #KtoTyJesteś zachęca do nauki języka polskiego dzieci mieszkające poza granicami kraju, pokazując radość płynącą z odkrywania swoich korzeni.

Organizatorzy akcji udostępnili drugi spot promujący kampanię:Więcej informacji na stronie internetowej lub na facebooku.

Biuro Kampanii #KTOTYJESTEŚ
Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji