Kara dla byłego szefa Wisagińskiej Elektrowni Atomowej


Fot. BNS
Wileński Sąd Dzielnicowy uznał winnym byłego dyrektora ZSA Visagino atominė elektrinė (VAE) Rimantasa Vaitkusa nadużywania stanowiska służbowego. Sąd wymierzył mu karę w wysokości 11 298 euro.Postępowaniem przygotowawczym kierowali i oskarżenie państwowe popierali prokuratorzy Wileńskiej Prokuratury Okręgowej z Wydziału Badania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, przeprowadził postępowanie Wileński Zarząd Służby do Badań Specjalnych.  

W trakcie postępowania zgromadzono wystarczająco dużo dowodów na to, że dyrektor ZSA Visagino atominė elektrinė Rimantas Vaitkus dopuścił się nadużyć i przez to naraził państwo na wielkie straty materialne i niematerialne.   

Sąd stwierdził, że będąc na stanowisku dyrektora ZSA Visagino atominė elektrinė nielegalnie zlecił opłacenie wyświadczonych dodatkowo usług reklamowych, które przekraczały kwotę podaną w umowie kupna-sprzedaży.      

Wileńska Prokuratura Okręgowa twierdziła, że R. Vaitkus naraził państwo na stratę 905 822 euro, gdy nielegalnie wypłacił tę kwotę spółce komunikacyjnej „Viešųjų ryšių partneriai”. Sąd stwierdził również, że w taki sposób państwu, jako akcjonariuszowi VAE, wyrządzone zostały wielkie szkody materialne i niematerialne.
Orzeczenie nie jest ostateczne. Można się od niego odwołać. R. Vaitkus nie uznaje swojej winy, powstrzymuje się jednak od szerszych komentarzy. Twierdzi, że rozważa możliwość odwołania się od orzeczenia.

Na podstawie: bns.lt, vz.lt