Kardynał Gulbinowicz kończy 90 lat


Kardynał Henryk Gulbinowicz, fot. wilnoteka.lt
Ksiądz kardynał Henryk Gublinowicz, który przez blisko 30 lat pełnił funkcję metropolity wrocławskiego, kończy dzisiaj 90 lat. H. Gulbinowicz pochodzi z Wileńszczyzny.
Kardynał Henryk Gulbinowicz urodził się 17 października 1923 roku w podwileńskiej wsi Szukiszki, w archidiecezji wileńskiej. Szkołę podstawową ukończył w Wilnie. Także w Wilnie ukończył gimnazjum i uzyskał świadectwo dojrzałości. W 1944 roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Wilnie, przeniesionym w 1945 roku do Białegostoku, gdzie 18 czerwca 1950 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego.

W roku 1959, na prośbę biskupa warmińskiego Tomasza Wilczyńskiego, wykładał teologię moralną i etykę w Wyższym Seminarium Duchownym "Hosianum" w Olsztynie i pełnił różne funkcje wychowawcze, w tym prefekta studiów, wicerektora i rektora. Równocześnie angażował się dynamicznie w pracę duszpasterską wśród miejscowej młodzieży akademickiej i pracowników nauki przy parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie. W 1970 roku został mianowany administratorem apostolskim w Białymstoku, a święcenia biskupie uzyskał 8 lutego 1970 roku. W 1975 roku został mianowany metropolitą wrocławskim, dziesięć lat później został kardynałem. Funkcję metropolity wrocławskiego kardynał H. Gulbinowicz pełnił do 2004 roku, kiedy to osiągnął wiek emerytalny. W maju 2010 roku kardynał Henryk Gulbinowicz obchodził uroczyście 60-lecie kapłaństwa, 40-lecie sakry biskupiej i 25-lecie święceń kardynalskich.

22 września bieżącego roku kardynał H. Gulbinowicz przybył do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie, gdzie odbyła się uroczysta msza święta z udziałem H. Gulbinowicza. „Tu są początki wspaniałego, długiego, obfitego w dokonania życia naszego kochanego księdza Kardynała” - mówił podczas liturgii biskup Ignacy Dec.

Po Eucharystii w Ostrej Bramie kardynał Henryk Gulbinowicz przyjął z rąk ministra kultury Edwarda Trusewicza medal Ministerstwa Kultury Litwy pod nazwą ”Nieś swoje światło i wierz”. Odznaczenie to jest wyrazem wdzięczności państwa litewskiego za wsparcie, jakiego kardynał - będąc członkiem watykańskiej Kongregacji do spraw Kościołów Wschodnich - udzielał byłym republikom radzieckim, a szczególnie Litwie w latach 70. i 80. XX wieku. Była to przede wszystkim pomoc materialna, druk literatury religijnej, jak też pomoc w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i religijnego.

Na podstawie: PAP, catholic-hierarchy.org