Kardynał Henryk Gulbinowicz Honorowym Obywatelem Rejonu Wileńskiego


Ks. kardynał Henryk Gulbinowicz, fot. wilnoteka.lt
Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego nadała tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego pochodzącemu z Wileńszczyzny ks. kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi. 26 radnych w 31-osobowej Radzie poparło projekt stosownej uchwały, jeden wstrzymał się od głosu.
 

Tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego ks. kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi został nadany w uznaniu jego zasług dla Wileńszczyzny. Urodził się na Wileńszczyźnie, tu spędził dzieciństwo i młodość. Będąc członkiem watykańskiej Kongregacji do spraw Kościołów Wschodnich, pomagał Litwie. Była to przede wszystkim pomoc materialna, druk literatury religijnej, jak też pomoc w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i religijnego. Wspierał parafie Wileńszczyzny, patronował młodzieżowym inicjatywom.

Z wnioskiem o nadanie ks. kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi tytułu Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego do samorządu zwróciły się wspólnoty mieszkańców Zujun i Niemenczyna.

W marcu 2015 r. tytuł ten nadany został Waldemarowi Tomaszewskiemu, liderowi Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, posłowi do Parlamentu Europejskiego, w 2001 r. - ks. prałatowi Józefowi Obrembskiemu (1906-2011), w 2002 r. - ks. Antoniemu Dziekanowi (1914-2004) i prof. Andrzejowi Stelmachowskiemu (1925-2009), w 2003 r. - ks. Dariuszowi Stańczykowi

Kardynał Henryk Gulbinowicz urodził się 17 października 1923 roku we wsi Szukiszki, w archidiecezji wileńskiej. Szkołę podstawową ukończył w Wilnie. Także w Wilnie ukończył gimnazjum i uzyskał świadectwo dojrzałości. W 1944 roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Wilnie, przeniesionym w 1945 roku do Białegostoku, gdzie 18 czerwca 1950 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego.

W roku 1959, na prośbę biskupa warmińskiego Tomasza Wilczyńskiego, wykładał teologię moralną i etykę w Wyższym Seminarium Duchownym "Hosianum" w Olsztynie i pełnił różne funkcje wychowawcze, w tym prefekta studiów, wicerektora i rektora. Równocześnie angażował się dynamicznie w pracę duszpasterską wśród miejscowej młodzieży akademickiej i pracowników nauki przy parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie. W 1970 roku został mianowany administratorem apostolskim w Białymstoku, a święcenia biskupie uzyskał 8 lutego 1970 roku. W 1975 roku został mianowany metropolitą wrocławskim, dziesięć lat później został kardynałem. Funkcję metropolity wrocławskiego kardynał H. Gulbinowicz pełnił do 2004 roku, kiedy to osiągnął wiek emerytalny.

W maju 2010 roku kardynał Henryk Gulbinowicz obchodził uroczyście 60-lecie kapłaństwa, 40-lecie sakry biskupiej i 25-lecie święceń kardynalskich. W 2013 r. kardynał Henryk Gulbinowicz obchodził jubileusz 90-lecia urodzin. Uroczystości jubileuszowe odbyły się między innymi w Wilnie.

Przyjaźnił się z wieloma wybitnymi postaciami minionego stulecia. Wielu z nich poznał właśnie na Wileńszczyźnie. Siostra Wanda Boniszewska była jego katechetką w Pryciunach, przygotowała go do pierwszej spowiedzi i komunii świętej, a później do ministrantury. Księdza Michała Sopoćkę, z którym później pracował w Białymstoku, poznał w Wilnie. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jego wykładowcą był Karol Wojtyła - późniejszy papież Jan Paweł II. Podczas jednego z pobytów w ojczystym kraju ks. kardynał Henryk Gulbinowicz podzielił się z Wilnoteką swoimi wileńskimi wspomnieniami

Na podstawie: vrsa.lt, inf.wł.