Katarzyna Tarasewicz z Grzegorzewa wygrała konkurs poświęcony św. Janowi Pawłowi II


Uczestnicy konkursu poświęconego św. Janowi Pawłowi II, fot. wilnoteka.lt/Edwin Wasiukiewicz
18 uczniów ze szkół polskich na Litwie uczestniczyło w 15. edycji konkursu poświęconego św. Janowi Pawłowi II. Organizatorami konkursu są Fundacja Wspierająca Polską Oświatę na Litwie „Samostanowienie” oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Nagrodą dla pięciu najlepszych jest wyjazd do Rzymu. Pozostali zostali zaproszeni na wycieczkę autokarową po Polsce.„Myślę, że jest to bardzo ważny konkurs, bo poznajcie osobę Jana Pawła II, poznajecie jego nauczanie. Trochę tak jest, przynajmniej w Polsce, że papież jest kochany, ale za mało zgłębiamy naukę, którą głosił, pozostawiona przez niego spuścizna wśród przeciętnych mieszkańców jest zbyt mało znana. Przy okazji tego konkursu macie możliwość poznać naukę Ojca Świętego i to wam się przyda w całym waszym życiu, będziecie przypominać słowa, które czytaliście przygotowując się do konkursu” – zwracając się do uczestników konkursu, powiedział Marcin Zieniewicz, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie.

Konkurs poświęcony św. Janowi Pawłowi II odbywa się zawsze na zakończenie roku szkolnego. Uczestnicy muszą wykazać się znajomością faktów z życia i pontyfikatu papieża. W tym roku organizatorzy przygotowali aż 97 pytań. Uczniowie musieli też przekazać swoje myśli w rozprawce na temat „Aniołowie są wśród nas, trzeba ich tylko dostrzec”.

Prace sprawdzała komisja w składzie: ks. Andrzej Andrzejewski – proboszcz parafii pw. Świętego Ducha w Grzegorzewie i parafii pw. Świętej Trójcy w Rykontach, s. Łucja KratkowskaStanisław Pieszko – prezes Fundacji Wspierającej Polską Oświatę na Litwie „Samostanowienie”, Roman Lachowicz – emerytowany nauczyciel historii. A oto lista laureatów 15. konkursu poświęconego pontyfikatowi papieża Jana Pawła II:

I miejsce – Katarzyna Tarasewicz z Gimnazjum w Grzegorzewie
II miejsce – Diana Zdanavičiūtė z Gimnazjum im. Jana Pawła II
III miejsce – Izabela Wiszniewska z Gimnazjum w Grzegorzewie
IV miejsce – Ronald Dudziński z Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
V miejsce – Maria Żukowska z Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
VI miejsce – Waldemar Dudojt ze Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwi
VII miejsce – Susanna Mozarska ze Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwi
VIII miejsce – Edwin Gaulas z Gimnazjum im. ks. P.K. Brzostowskiego w Turgielach
IX miejsce – Erik Kliuk z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
X miejsce – Jowita Ławrynowicz z Gimnazjum im. S. Batorego w Ławaryszkach

Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy za udział oraz książki ufundowane przez „Macierz Szkolną” i Fundację „Samostanowienie”. Stanisław Pieszko poinformował, że zdobywcy pięciu pierwszych miejsc w sierpniu wyjadą na wycieczkę do Włoch. Nagrodą dla pozostałych uczestników konkursu będzie 10-dniowa wycieczka autokarowa po Polsce.

Na podstawie: inf.wł.