Kolejna inwestycja w poprawę infrastruktury drogowej rejonu wileńskiego


Fot. wilnoteka.lt
Już ukończono prace odnowieniowe odcinka drogi Bukiszki-Mejszagoła do ulicy Draugystės w Bukiszkach. W gminie awiżeńskiej jest to podstawowy szlak komunikacyjny prowadzący do Bukiszek. Długość odnowionego odcinka drogi wynosi 0,87 km.
Realizację projektu, w ramach którego odnowiono drogę, rozpoczęto w końcu lutego br. Ogółem projekt opiewa na ponad 836 tys. Lt, w tym ponad 711 tys. Lt - to środki z funduszy strukturalnych UE, bez mała 88 tys. Lt - środki pochodzące z budżetu państwa litewskiego, wkład Samorządu Rejonu Wileńskiego wyniósł blisko 38 tys. Lt.

Przed odnowieniem nawierzchnia drogi była bardzo nierówna. Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakości życia mieszkańców, wizerunku estetycznego rejonu, zmniejszył się negatywny wpływ na środowisko, zmniejszyły się wydatki na utrzymanie dróg i wydatki eksploatacyjne środków transportu.

Podobne projekty są obecnie realizowane w gminach: rzeszańskiej, bezdańskiej, niemieskiej i mickuńskiej.