Kolejne polskie szkoły ze statusem gimnazjum


Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole, fot. obrembskio.vilniausr.lm.lt
W 2015 roku na Litwie ma być ostatecznie zrealizowany plan reorganizacji sieci szkół. Szkoły średnie, których programy nie przejdą procesu akredytacji, zostaną przekształcone w szkoły podstawowe lub progimnazja. W rejonie wileńskim status gimnazjum uzyskało już 9 szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania, w rejonie solecznickim - 4, w Wilnie - 3. O miano gimnazjum ubiega się obecnie Szkoła Średnia im. P.K. Brzostowskiego w Turgielach (rejon solecznicki). Natomiast polska szkoła działająca w Mejszagole przygotowuje się już do uroczystej inauguracji gimnazjum.
Komisja akredytacyjna z Ministerstwa Oświaty i Nauki sprawdza obecnie, czy polska szkoła w Turgielach (w miejscowości tej działa również szkoła średnia z litewskim językiem nauczania, podlegająca bezpośrednio resortowi edukacji) spełnia kryteria akredytacyjne. Uwzględnianych jest wiele czynników, między innymi wyniki egzaminów maturalnych, osiągnięcia uczniów w ciągu trzech ostatnich lat, zwycięstwa w olimpiadach przedmiotowych i konkursach, a nawet to, ile lekcji opuścili uczniowie z przyczyn uzasadnionych i nieuzasadnionych. Komisja akredytacyjna sprawdza i ocenia również bazę materialną szkoły.

Proces akredytacyjny jest podzielony na kilka etapów. Pierwszy etap akredytacji programu kształcenia średniego w Szkole Średniej im. P.K. Brzostowskiego już się odbył. W drugiej połowie października komisja ministerialna ponownie zawita do szkoły w Turgielach.

Polska szkoła w Mejszagole - Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego - ma to wszystko już za sobą. 14 października odbędzie się uroczystość inauguracji gimnazjum. "To, że uzyskaliśmy status gimnazjum, jest zasługą całej naszej społeczności. W przygotowania do akredytacji programu byli zaangażowani wszyscy nauczyciele i uczniowie, koła metodyczne i samorząd uczniowski. Mieliśmy również wsparcie Samorządu Rejonu Wileńskiego i rejonowego wydziału oświaty" - w rozmowie z Wilnoteką powiedziała Alfreda Jankowska, dyrektor Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole.

"Mieliśmy szczęście o tyle, że obecnie kryteria akredytacyjne są prostsze niż na początku, kiedy pierwsze szkoły podjęły starania o uzyskanie statusu gimnazjum. Rok 2015, kiedy wszystkie szkoły powinny być akredytowane, jest coraz bliżej, więc Ministerstwo Oświaty i Nauki zmniejszyło nieco wymagania. Oczywiście - nawet przy tych ułatwionych kryteriach - pracy i wysiłku musieliśmy włożyć sporo. Były nieprzespane noce, stosy dokumentów. Był niepokój: czy sprostamy. Komisja uwzględniała między innymi wyniki egzaminów maturalnych za trzy ostatnie lata. Trzy lata temu mieliśmy bardzo dobry rocznik maturzystów i świetne wyniki matury. Dwa lata temu był rok "chudy": klasa maturalna była słabsza. Tegoroczni maturzyści świetnie się spisali i dzięki temu dostaliśmy dobrą ocenę końcową. Wysoko ocenione zostały również sukcesy uczniów podczas olimpiad i konkursów, między innymi z historii. Mamy też działalność pozalekcyjną na poziomie, świetne zespoły artystyczne, dobre wyniki uczęszczania na lekcje - to wszystko zostało uwzględnione przez komisję z ministerstwa" - zaznaczyła Alfreda Jankowska. 

W Mejszagole działają szkoły polska i litewska. Obydwie jednocześnie ubiegały się o status gimnazjum. Alfreda Jankowska w rozmowie z Wilnoteką powiedziała, że podstawowym celem było zachowanie w Mejszagole polskiej szkoły, z klasami od pierwszej do maturalnej. "Rodzicom chodzi przede wszystkim o to, żeby dzieci miały na miejscu, w swojej miejscowości szkołę, w której mogą uzyskać maturę. Większość nie zastanawia się chyba nad tym, czy jest to szkoła średnia czy gimnazjum. Niemniej fakt, że odtąd szkoła nosi nazwę gimnazjum, ma pozytywny wydźwięk" - stwierdziła A. Jankowska.

O uzyskanie statusu gimnazjum ubiegają się obecnie szkoły polskie w Rukojniach, Mickunach i Landwarowie. 

Na podstawie: salcininkai.lt, smm.lt, inf.wł.

Komentarze

#1 i gdzie 6 z polskim językiem

i gdzie 6 z polskim językiem nauczania?? sprawdź http://www.salcininkai.lt/lit/Svietimo-istaigos/334

#2 w rejonie solecznickim 6

w rejonie solecznickim 6 gimnazjow! :)

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.