Kolejni abslowenci UwB z dyplomem w ręku


Fot. Wilnoteka
Studia na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku ukończyła w tym roku dziesiąta promocja absolwentów studiów licencjackich i czwarta promocja absolwentów studiów magisterskich. Dyplomy białostockiej uczelni w Wilnie po 12 latach jej działalności ma już 716 absolwentów. II tura rekrutacji na studia w wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku trwa do 15 września.
 
 

Dyplomy na wileńskim wydziale białostockiej uczelni w tym roku otrzymało 38 absolwentów. 10 osób otrzymało dyplomy ukończenia studiów licencjackich z informatyki, 9 – dyplomy studiów licencjackich na kierunku europeistyka, 10 – dyplomy studiów licencjackich na kierunku ekonomia. 9 osób ukończyło studia magisterskie na kierunku ekonomia. Po 12 latach działalności Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku ma już 716 absolwentów

Prof. Mieczysława Zdanowicz, dziekan wileńskiej uczelni, której kadencja dobiega już końca, mówi, że rozpoczynając pracę w Wilnie wiedziała, że uczelnia wyższa w języku polskim jest tu potrzebna, nie myślała jednak, że aż tak bardzo. Największym sukcesem swojej kadencji, jak mówi, jest olbrzymie wsparcie, jakie otrzymała od społeczności polskiej mieszkającej na Litwie.

Uniwersytet w Białymstoku jest jedyną uczelnią w Polsce, która ma swoją filię poza granicami kraju. Wydział w Wilnie jest jednym z dziewięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku.

„Jesteśmy w Wilnie i chcemy służyć miejscowym Polakom – to jest jedna bardzo ważna sprawa, a druga sprawa – dla nas też ambicjonalna – to, że zazdroszczą nam inne uczelnie, że mamy jednostkę za granicą” – powiedział prof. Jerzy Halicki, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich Uniwersytetu w Białymstoku.

„Cieszymy się, że młodzi ludzie ciągle przychodzą do nas studiować. Cieszymy się, że kierunki, które tu są oferowane, głównie ekonomia, informatyka, są to kierunki, które wyposażają młodych ludzi w wiedzę, która jest potrzebna na rynku pracy. Bardzo się cieszę, że możemy nieść wykształcenie wyższe w języku ojczystym. To, że ludzie przychodzą, świadczy chyba o tym, że jesteśmy potrzebni, a kolejne wyzwanie, które stoi przed nami – to polepszenie warunków studiowania. Chcemy budować swoją siedzibę, ażeby nie wynajmować pomieszczeń. Będziemy robić wszystko, by w najbliższych latach te warunki polepszyć” – powiedział Tomasz Zalewski, kanclerz Uniwersytetu w Białymstoku i wyraził nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się podpisać umowę z firmą, która obiekt zaprojektuje, po czym rozpocznie się budowa. Jeśli się spełnią te warunki, to za 2-3 lata budynek powinien powstać.

II tura rekrutacji na studia na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczęła się 1 sierpnia i potrwa do 15 września.


Zdjęcia: Jan Wierbiel
Montaż: Patryk Lisowski