Kolejny numer kwartalnika "Znad Wilii"


Okładka kwartalnika "Znad Wilii", fot. znadwiliiwilno.lt
Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo, z przyjemnością informuję, że w dystrybucji pojawił się kolejny numer kwartalnika "Znad Wilii". Zapraszam do lektury. Romuald Mieczkowski.
"Znad Wilii" to 160 stron fascynującej lektury. W tym numerze m.in.:

W IN MEMORIAM Romuald Mieczkowski we wspomnieniach pt. Romantyzm celów, pozytywizm działań. Leon Stanisław Brodowski (1918-2013) przywołuje sylwetkę wielkiego Miłośnika Litwy.

O PROROKU Z WILNA, PROF. MARIANIE ZDZIECHOWSKIM w kontekście Oskara Miłosza pisze dr Zenowiusz Ponarski (Toronto).

ROK POWSTANIA STYCZNIOWEGO uczczony został niezwykle pięknymi wierszami, rzadka to rzecz, inspirowanymi malartswem nt. zrywu niepodległościowego. Ich autorem jest prof. Radosław Żurawski vel Grajewski. Do tego tematu nawiązuje wspaniałe opowiadanie JELEŃ Grzegorza Żukowskiego, artykuły prof. Mieczyslawa Jackiewicza o SZTYLETNIKACH, jak też o kulisach wybudowania i odsłonięcia w Wilnie POMNIKA CARYCY KATARZYNY II.

W cyklu MEDIA POLSKIE NA LITWIE Romuald Mieczkowski przypomina o niezauważonym przez nikogo 25-lecia założenia Programu Polskiego w Telewizji Litewskiej, w kontekście realiów, zbyt szybko zapomnianych.

Zaprezentowane zostały najnowsze wiersze prof. Władysława Zajewskiego, zaś Leonard Drożdzewicz pisze o FASCYNACJACH NIE TYLKO POETYCKICH KS. PRAŁATA TADEUSZA KRAHELA.

Tomasz Otocki recenzuje książkę litewskiego historyka wojskowości Surgalisa o internowanych żołnierzach Wojska Polskiego na Litwie (W GOŚCINIE U LITWINÓW).

Na odnotowanie zasluguje także wspomnienie Jana Kozicza o TEATRZE RAPSODYCZNYM ALEKSANDRA CZERNISA.

W dziale PASJE, znajdziemy zapinik działań twórczych, relację z wystawy współczesnych artystów polskiego pochodzenia w Warszawie wraz z kolorową wklejką ich obrazów, odnotowana została wystawa fotografii Edwarda Hartwiga z udziałem jego siostry Julii Hartwig, jak tez córki.

W cyklu PODRÓŻE zachwyca fotoreportaż Jarosława Kowalskiego i Marcina Dławichowskeigo pt. ŚWITEŹ.

Kompendium wiedzy nt. pisarstwa w Wilnie dopełnia POCZET TWÓRCÓW LITERATURY WILEŃSKIEJ od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie w odcinkach.

W LISTEM i MAILEM zamieszczone zostały opinie i refleksje Czytelników, w tym Agaty Libery, Władysława Zajewskiego, Jerzego Skibińskiego, Krzysztofa Jankowskiego, Teresy B. Banasik, Mariana Mrozińskiego.

Nigdzie Państwo nie znajdą tak dokładnej kroniki relacji polsko-litewskich, z udziałem mniejszości polskiej na Litwie, jak też odrębnych instytucji (Dom Kultury Polskiej i Instytut Polski w Wilnie, Centrum Kultury przy Ambasadzie RL w Warszawie), z podaniem źródeł, jak w rubryce LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC, WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE. Ponadto sygnalizowane są tu najnowsze wydawnictwa, dotyczące powyższych zagadnień. Dział przydatny dla zainteresowanych regionem, dla badaczy, studentów, o czym świadczą sygnały od Odbiorców.

Ponadto przypominam o tym, że można zamówić wydawnictwa z serii Biblioteka Znad Wilii:
1. Romuald Mieczkowski „Na litewskim paszporcie”. Zbiór 134 wierszy z ostatnich 2-3 lat. Na planie pierwszym są kwestie tożsamości, spuścizny dziejowej, szukania ojczyzny przez tych, których dzisiejsze uwarunkowania usiłują odciąć od wielowiekowych korzeni. Z echami WKL, które kształtowało charakter Wilna. Z szukaniem odpowiedzi na pytanie: co dziś oznacza pisać po polsku na Litwie i gdziekolwiek bądź poza Polską. W wydaniu - 28 fotografii Wilna.

2. „Przenieść Wilno do serca. Portret Miasta.”. Poezja Polaków (z Polski i emigracji), Litwinów, Białorusinów, Tatara, Rosjanina, Czecha i Estończyka, tworzy unikalny Portret Miasta z najpiękniejszymi wierszami 50 autorów. Są to m.in.: Ihar Babkou, Tadeusz Chabrowski, Leszek Długosz, Vytautas Landsbergis, Marcelijus Martinaitis, Henryk Mażul, Zianon Paźniak, Wojciech Piotrowicz, Alicja Rybałko, Ramute Skucaite, Józef Szostakowski, Tomas Venclova, Sławomir Worotyński. W opracowaniu zamieszczono oddzielne wklejki z 24 fotografiami Wilna.

3. Romuald Mieczkowski „Nikt nie woła”. 82 wiersze ukazują Wilno, widziane przez Polaka, mocno związanego z tym Miastem. Dostrzega on złożoność nieodwracalnych zmian, stara się uzmysłowić sens wielkich i małych, straconych i pozyskanych Ojczyzn. Wilno w tych wierszach bywa zawsze, nawet gdy mowa jest o czymś innym. To widzenie świata dopełniają fotogramy autorstwa poety, którymi szkicuje Miasto, potraktowane jako otoczka dla zawartych przeżyć.

4. Romuald Mieczkowski „Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie”. Literatury o Wilnie i Wileńszczyźnie powstało niemało. Cieszyła się ona sympatią przed wojną, istniała w okresie cenzury w PRL'u, temat podejmowano na emigracji. Po wojnie w większości opisywała wojenną gehennę, życie na obczyźnie. A co działo się na terenach na Wschodzie, na których pozostali Polacy? Świadectw takich niewiele. Szczególnie, jeśli chodzi o dokonania, tworzone przez naocznych świadków. Niektóre opowiadania obrazują trudny świat człowieka, wychowanego w polskiej tradycji, ale żyjącego w twardych sowieckich realiach. Zdarzenia, mimo fabuły literackiej, są rodzajem dokumentu, bowiem ludzie noszą swe prawdziwe nazwiska. To hołd, oddany rodzinie i krewnym. Dzięki jednemu opowiadaniu dziadkowie autora, państwo Piotrowscy pośmiertnie zostali upamiętnieni za uratowanie podczas wojny rodziny żydowskiej. Jest to próba przypomnienia o nas, Polakach na Wileńszczyźnie, o naszych dziejach, snach i oczekiwaniach. W książce autor zawarł drogie dla niego zdjęcia z archiwum rodzinnego.

Pismo „Znad Wili” jest do nabycia w Polsce w salonikach RUCHu, w sieci Garmond Press (markety, stacje benzynowe itp.). Proszę pytać! Ponadto: w Księgarni Naukowej im. Prusa w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 7), Domu Spotkań z Historią (ul. Karowa 20) Kolportaż prowadzi Krzysztof Jankowski, tel.89 5344878 (Olsztyn/Wybrzeże i okolice, choć nie tylko). Wysyłamy pismo pocztą i to najlepszy sposób jego posiadania. Wystarczy wysłać maila albo zadzwonić: ZNADWILI@WP.PL i 48 508764030 „Znad Wilii” najlepiej oczywiście zaprenumerować! Przypominam też Stałym Prenumeratorom o przedłużeniu subskrypcji.

Pismo „Znad Wilii” w Wilnie jest dostępne: W PGA Znad Wilii, Išganytojo 2/4 (k. Bakszty, lit. Bokšto, na Starówce) w Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76), księgarni ELEPHAS (ul. Olandų 11), AKADEMINĖ KNYGA(ul. Universiteto 4), RŪDNINKŲ KNYGYNAS (ul. Rūdninkų 20), w sieci innych księgarni z działami polskimi. Zamówić pismo można również telefonicznie albo mailem: (+370 5) 2478921 ZNADWILI@WP.PL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja Wilnoteki nie ponosi odpowiedzialności za treści w artykułach nadesłanych.