Kolejny numer kwartalnika "Znad Wilii"


Okładka kwartalnika "Znad Wilii", fot. znadwiliiwilno.lt
Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo, z przyjemnością informuję, że w dystrybucji pojawił się kolejny numer kwartalnika "Znad Wilii". Zapraszam do lektury. Romuald Mieczkowski.
"Znad Wilii" to 160 stron fascynującej lektury. W tym numerze m.in.:

REFLEKSJE NA 25-LECIE "ZNAD WILII", Leonard Drożdżewicz: Na straży wspólnego dziedzictwa WXL Romuald Mieczkowski, Czy polskie czasopismo, wydawane poza Polską, musi być za darmo?

WOKÓŁ OSKARA MILOSZA: PARYŻ-WILNO-KOWNO Ciąg dalszy mało znanych i nieznanych przedwojennych dziejów wileńskich, w kontekście osobowości i zainteresowań mistycznych poety. Tym razem o trójce jego powierników (Petras Klimas, Pius XI, Juozas Keliuotis). Pisze o tym dr Zenowiusz Ponarski (Toronto, Kanada).

RELIGIA I PRAWO Organizacja wilenskiego prawosławia (w międzywojniu, autor Stefan Pastuszewski).

MEMORIA Adrzej Rumiński, Mieszkaliśmy u Tyszkiewiczów. Wilno-Waka-Landwarów. 

PODRÓŻE Pocztówka z Jedwabnego Szlaku. Korepondencja z Gruzji Leonarda Drożdżewicza. 

TRADYCJE Wialikdzień - białoruskie zwyczaje wielkanocne. 

WOKÓŁ GASTRONOMII W WILNIE W cyklu Romualda Mieczkowskiego Kawiarnie i restauracje w dobie socjalizmu (za Breżniewa).     

KAWIARNIA LITERACKA: XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL POETYCKI "MAJ NAD WILIĄ"Dlaczego polski poeta napisał: Litwo, Ojczyzno moja? Koncepcja, opis i program festiwalu. 25-29 maja (Wilno-Troki-Ilgów-Pożajście-Kowno).

VILNIANA WIERSZEM, NOWE WIERSZE Władysław Zajewski, Maria Duszka (wiersze po polsku i po litewsku), Ewa Krasnodębska, Maya Noval, Krzysztof A. Jeżewski, Paweł Kuszczyński Z kart prasy powstańczej - wiersz Radosława Żurawskiego vel Grajewskiego. 

PASJE W Zapiśniku działań arystystycznych - kronika niektórych wydarzeń.Kompedium wiedzy nt. pisarstwa w Wilnie dopełnia Poczet twórców literatury wileńskiej od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie. 

LISTEM i MAILEM Korespodencje m.in. Bożysława Bogdańskiego, Konrada Kostki, Julii Kryszewskiej, Pawła Matusewicza, Elżbiety i Lecha Frankiewiczów, Marka Bernackiego, Bogdana Zabiegaja.

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC. WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE. Nigdzie Państwo nie znajdą tak żywej kroniki relacji polsko-litewskich, z udziałem mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce, jak też odrębnych instytucji (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej itp.), z podaniem źródeł. Ponadto sygnalizowane są najnowsze wydawnictwa. Dział szczególnie przydatny dla zainteresowanych regionem, badaczy, studentów.

Pismo jest bogato ilustrowane, znalazły się w nim tym razem również reportaże fotograficzne z Republiki Zarzecze!

Przypominam, że można zamówić numery archiwalne, wydawnictwa z serii Biblioteka Znad Wilii: Romuald Mieczkowski, Na litewskim paszporcie, Biblioteka Znad Wilii (4), Wyd. Znad Wilii, Wilno 2011, s. 160, ISBN 978-9986-532-06-4 W 5 rozdziałach: Canaletto maluję Wilno, Pytanie o korzenie, Pokochać Warszawę, Białe i czarne oraz Dwa miody. Ze 134 wierszami z ostatnich 2-3 lat.

1. Na planie pierwszym są kwestie tożsamości, spuścizny dziejowej, szukania ojczyzny przez tych, których dzisiejsze uwarunkowania usiłują odciąć od wielowiekowych korzeni. Z echami WKL, które kształtowało charakter Wilna. Z szukaniem odpowiedzi na pytanie: co dziś oznacza pisać po polsku na Litwie i gdziekolwiek bądź poza Polską. W wydaniu 28 fotografii Wilna. Książka jest do nabycia w księgarniach wileńskich, w Warszawie w Księgarni Naukowej im. B. Prusa na Krakowskim Przedmieściu, w Domu Spotkań z Historią na Karowej. Można ją zamawiać bezpośrednio u autora/wydawcy. 

2. Przenieść Wilno do serca. Portret Miasta Biblioteka Znad Wilii nr 2, Wilno 2009, ISBN 978-9986-532-05-7 Poezja Polaków (z Wilna, Polski i na emigracji), Litwinów, Białorusinów, Tatara, Rosjanina, Czecha i Estończyka tworzy unikalny Portret Miasta z najpiękniejszymi wierszami 50 autorów. Są to m.in.: Ihar Babkou, Tadeusz Chabrowski, Leszek Długosz, Vytautas Landsbergis, Marcelijus Martinaitis, Henryk Mażul, Zianon Paźniak, Wojciech Piotrowicz, Alicja Rybałko, Ramute Skucaite, Józef Szostakowski, Tomas Venclova, Sławomir Worotyński. W opracowaniu zamieszczono oddzielne wklejki z 24 fotografiami Wilna.

3. Romuald Mieczkowski, Nikt nie woła, Biblioteka Znad Willi nr 2, Wilno 2007, ISNB 978-9986-532-04-0 82 wiersze ukazują Wilno, widziane przez Polaka, mocno związanego z tym Miastem. Dostrzega on złożoność nieodwracalnych zmian, stara się uzmysłowić sens wielkich i małych, straconych i pozyskanych Ojczyzn. Wilno w tych wierszach bywa zawsze, nawet gdy mowa jest o czymś innym. To widzenie świata dopełniają fotogramy autorstwa poety, którymi szkicuje Miasto, potraktowane jako otoczka zawartych przeżyć.

4. Romuald Mieczkowski, Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie Biblioteka Znad Willi nr 1, Wilno 2007, ISBN 978-9986-532-03-31 Literatury o Wilnie i Wileńszczyźnie powstało niemało. Cieszyła się ona sympatią przed wojną, istniała w ocenzurowaniu w PRLu, temat podejmowano na emigracji. Po wojnie w większości opisywała wojenną gehennę, życie na obczyźnie. A co działo się na terenach na Wschodzie, na których pozostali Polacy? Świadectw takich niewiele. Szczególnie, jeśli chodzi o dokonania, tworzone przez naocznych świadków. Niektóre moje opowiadania obrazują trudny świat człowieka, wychowanego w polskiej tradycji, ale żyjącego w twardych sowieckich realiach. Zdarzenia, mimo fabuły literackiej, są rodzajem dokumentu, bowiem ludzie noszą swe prawdziwe nazwiska. To hołd, który oddałem rodzinie, krewnym. Dzięki jednemu opowiadaniu moi dziadkowie Piotrowscy pośmiertnie zostali upamiętnieni za uratowanie podczas wojny rodziny żydowskiej. Jest to próba przypomnienia o nas, Polakach na Wileńszczyźnie. W książce zawarłem drogie dla mnie zdjęcia z archiwum rodzinnego (RM).

Zapraszam do nabywania kwartalnika w salonikach RUCHu, w sieci Garmond Press (markety itp.). Proszę pytać, bywa w niektórych i na uboczu! Ponadto: w Księgarni Naukowej im. Prusa w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 7), w Domu Spotkań z Historią (ul.Karowa 20) Kolportaż prowadzi Krzysztof Jankowski, tel. 89 5344878 (Olsztyn/Wybrzeże i okolice, choć nie tylko). Wysyłamy pismo pocztą i to najlepszy sposób jego posiadania! Wystarczy wysłać maila ZNADWILI@WP.PL lub zadzwonić: 48 508764030 ZNAD WILII najlepiej oczywiście zaprenumerować! www: facebook/znadwilii/com, znadwiliiwilno.lt

Pismo "Znad Wilii" w Wilnie jest dostępne: W PGA Znad Wilii, Išganytojo 2/4 (k. Bakszty, lit. Bokšto, na Starówce) w Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76), księgarni ELEPHAS (ul. Olandų 11), AKADEMINĖ KNYGA (ul. Universiteto 4), RŪDNINKŲ KNYGYNAS (ul. Rūdninkų 20), w sieci innych księgarni z działami polskimi. Zamówić pismo można również telefonicznie albo mailem: (+370 5) 2478921 ZNADWILI@WP.PL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja Wilnoteki nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów nadesłanych.