Komisja Etyki Służbowej nie może krytykować europosła


W.Tomaszewski i J. Barroso
Parlament Europejski zareagował na krytykę ze strony litewskiej Głównej Komisji Etyki Służbowej (GKES), skierowaną pod adresem europosła Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemara Tomaszewskiego.
"Wątpliwe, czy GKES, krytykując wypowiedzi europarlamentarzysty, nie przekroczyła swoich kompetencji" - stwierdzili przedstawiciele Komitetu ds. Prawa Parlamentu Europejskiego. Ta kwestia ma być dyskutowana na obradach najbliższego posiedzenia Parlamentu Europejskiego.

Kością niezgody stały się wystąpienia Waldemara Tomaszewskiego na forum parlamentarnym oraz list polskich eurodeputowanych, skierowany do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. We wrześniu Tomaszewski pytał Jose Manuela Barroso, czy wiadomo mu o tym, że prawa mniejszości narodowej na Litwie regresują, a społeczność ta jest dyskryminowana.

GKES stwierdziła, że takie zachowanie europosła z Litwy „nie przynosi honoru ani dla państwa, ani dla człowieka”.

Na podstawie BNS