Komunikat Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku


Logo IPN, fot. polskidom.lt
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku prosi o kontakt osoby posiadające informacje o osobach pochodzących z przedwojennych województw wileńskiego i nowogródzkiego, które zostały aresztowane w lipcu 1945 roku przez funkcjonariuszy ZSRR na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, sokólskiego, województwa podlaskiego, w związku z podejrzeniem ich przynależności do polskich organizacji niepodległościowych.
Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych będących nadto zbrodniami przeciwko ludzkości w postaci zabójstw w lipcu 1945 roku, w nieustalonym miejscu około 600 osób zatrzymanych na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, sokólskiego województwa podlaskiego, podczas tzw. „Obławy Augustowskiej”, dokonanej przez żołnierzy Kontrwywiadu Wojskowego „Smiersz” Trzeciego Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej, przy współudziale funkcjonariuszy polskich organów Bezpieczeństwa Publicznego, funkcjonariuszy polskich organów Milicji Obywatelskiej oraz żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – to jest o czyny z artykułu 118 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny.

W toku śledztwa ustalono, iż w lipcu 1945 roku funkcjonariusze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przekazali funkcjonariuszom Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej oraz funkcjonariuszom Ludowego Komisariatu Bezpieczeństwa Państwowego Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 514 osób aresztowanych podczas „Obławy Augustowskiej”, określanych jako cyt.: „Litwini”. Przekazane osoby to prawdopodobnie osoby narodowości polskiej z przedwojennych województw wileńskiego, nowogródzkiego, które w lipcu 1945 roku przebywały w Polsce, na terenie powiatów suwalskiego, augustowskiego i sokólskiego. Los tych osób nie jest znany.

W związku z powyższym, osoby posiadające informacje o osobach pochodzących z przedwojennego województwa wileńskiego, nowogródzkiego i zatrzymanych w lipcu 1945 roku przez funkcjonariuszy ZSRR na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, sokólskiego, województwa podlaskiego w związku z podejrzeniem przynależności do polskich organizacji niepodległościowych, proszone są o kontakt listowny bądź telefoniczny z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku (proszę powołać się na sygnaturę sprawy S 69/01/Zk).

Adres:
Instytut Pamięci Narodowej
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Białymstoku
15-637 Białystok
ul. Warsztatowa 1 A
tel. 085.66.45.790, fax. 085.66.45.799
e – mail danuta.pawlowicz@ipn.gov.pl
Naczelnik OKŚZpNP w Białymstoku
Zbigniew Kulikowski