Koncert Jubileuszowy z okazji 45-lecia działalności Polskiego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Wilenka"


Mat. prom. organizatorów
W sobotę, 30 kwietnia 2016 r., o 13.00 i 17.00, w Teatrze Tańca w Wilnie (ul. T. Kościuszki 11) odbędzie się Koncert Jubileuszowy z okazji 45-lecia działalności Polskiego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Wilenka".
 

Pierwszy w powojennych dziejach Litwy Polski Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca zrodził się na początku 1972 r. Jego założycielami byli członkowie zespołu "Wilia", grupa pedagogów i rodzice. Inicjatorem, kierownikiem artystycznym i dyrygentem był Władysław Korkuć, kierownikiem grupy tanecznej Helena Rotkiewicz, spraw organizacyjnych podjęły się nauczycielki Helena Marczyk, Janina Butėnienė, Alicja Klimaszewska i członkowie Komitetu Rodzicielskiego (prezes Stanisława Zawadzka, Jerzy Surwiłło i in.).

Po niespełna pół roku intensywnych prób i przygotowań zespół zadebiutował na scenie wileńskiego Pałacu Związków Zawodowych i zebrał huczne brawa. Młodych artystów patronatem objął Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca "Wilia", wówczas też pojawiła się nazwa "Wilenka".

Uczniowie ówczesnej "dziewiętnastki" (obecnie Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie) poznawali polski folklor, tradycje regionalne i narodowe, imponujące wrażenie robił kilkudziesięcioosobowy chór.

W 1982 r. ZPiT "Wilenka", będący u szczytu sławy i składający się z kilku grup wiekowych, z dużym rozmachem uczcił jubileusz 10-lecia na scenie największej sali widowiskowej Wilna - Pałacu Sportu. 

W 2002 r. obchody 30-lecia odbyły się na scenie nowo wybudowanego Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Zaprezentowano tam zaledwie fragment bogatego repertuaru, na który składa się ogromna liczba polskich pieśni i tańców narodowych oraz ludowych, obejmujących wszystkie regiony Polski, jak również wielonarodowy folklor Wileńszczyzny. W 2004 r. ZPiT "Wilenka" zaprezentował swoje najnowsze widowisko "Zapusty" oparte na polskiej tradycji i zwyczajach wileńskich. 

Zespół wielokrotnie uczestniczył w konkursach i festiwalach krajowych i międzynarodowych.

Dzisiejszy ZPiT "Wilenka" tworzy ponad stu trzydziestu młodych artystów - uczniów wileńskiej Syrokomlówki i tych, którzy już dawno ukończyli szkołę, a z zespołem rozstać się nie potrafią.
Koncert Jubileuszowy z okazji 45-lecia działalności Polskiego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Wilenka"
Teatr Tańca w Wilnie (ul. T. Kościuszki 11)
30 kwietnia 2016 r., godz.13.00 i 17.00
Bilety do nabycia w Szkole Średniej im. Wł. Syrokomli w Wilnie (ul. Linkmenų 8) oraz w Zespole.
Data: 
30.04.2016 - 13:00 - 17:00