Koncert na 700-lecie Wilna w Pałacu Książąt Litewskich


Fot.valdovurumai.lt
Koncert „Wielkie Księstwo Litewskie – wszystkie drogi prowadzą do Wilna”, który odbył się w środę w wileńskim Pałacu Książąt Litewskich zainaugurował cykl wydarzeń poświęconych 700-leciu Wilna. Za oficjalną datę założenia Wilna przyjmuje się 25 stycznia 1323 roku.
 
 
 


Królewski Związek Szlachty Litewskiej przy współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie, placówkami dyplomatycznymi Białorusi i Ukrainy, litewskimi resortami spraw zagranicznych oraz obrony, samorządem miasta Wilna w związku ze zbliżającą się 700. rocznicą założenia Wilna organizuje cykl przedsięwzięć „Wielkie Księstwo Litewskie – wszystkie drogi prowadzą do Wilna”.

„Zaprezentujemy wielonarodowe dziedzictwo literackie, muzyczne i artystyczne Wilna oraz ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów” – mówi inicjator i organizatora przedsięwzięcia Perlis Vaisieta, przewodniczący Królewskiego Związku Szlachty Litewskiej.

Koncert rozpoczął się od uroczystej ceremonii wniesienia historycznych flag Wielkiego Księstwa Litewskiego, Królestwa Polskiego oraz flag herbowych przywódców powstania styczniowego Konstantego Kalinowskiego herbu Kalinowa i Zygmunta Sierakowskiego herbu Dołęga.

W programie koncertu znalazły się utwory Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, Juliusza Słowackiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego. Utwory instrumentalne Michała Kleofasa Ogińskiego, Johanna Pachelbela oraz Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa zagrali artyści litewscy i białoruscy. Polska wokalistka Anna Kurpińska wykonała pieśni do wierszy polskich poetów XIX wieku.

W związku ze zbliżającym się jubileuszem odbędą się kolejne przedsięwzięcia. W przyszłym roku planowana jest międzynarodowa konferencja o historycznej roli Wilna w Wielkim Księstwie Litewskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Za oficjalną datę założenia Wilna przyjmuje się 25 stycznia 1323 roku. W tym dniu wielki książę litewski Giedymin wystosował list do mieszkańców Lubeki, Bremy, Magdeburga, Kolonii i innych miast, w którym zapraszał rycerzy, kupców, lekarzy i rzemieślników do osiedlania się w Wielkim Księstwie Litewskim. W liście Giedymin obiecywał chłopom, że przez 10 lat będą mogli uprawiać ziemię bez płacenia podatków, a kupcom, że zostaną zwolnieni od płacenia cła. Książę zapewniał też o tolerancji wobec chrześcijan i informował, że wystosował list do papieża Jana XXII, w którym opowiada, że zamierza się ochrzcić.

Na podstawie: PAP, valdovurumai.lt