Konferencja naukowa w wileńskim seminarium


Wileńskie Wyższe Seminarium Duchowne św. Józefa, fot. wilnoteka
3 lutego br. Wileńskie Wyższe Seminarium Duchowne św. Józefa zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej zbliżającemu się 25-leciu reaktywowania wileńskiego seminarium pt. „Nie głosimy bowiem siebie samych (2 Kor 4, 5)”.


W czasie konferencji zostaną przedstawione między innymi takie postacie historyczne jak założyciel wileńskiego seminarium kardynał Jerzy Radziwiłł, ks. abp Wincenty Kluczyński czy też ks. prał. Antanas Rubšys.

Ks. prof. Tadeusz Krahel przedstawi więzi wileńskiego seminarium z wydziałem teologii Uniwersytetu Stefana Batorego, które istniały w okresie międzywojennym.

Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00 celebracją Eucharystii, której przewodniczyć będzie ks. abp Gintaras Grušas. Od godz. 10.00 wystąpienia prelegentów. O godz. 13.45 przerwa obiadowa, a o 14.20 prezentacja książki „Gilgamešo epas. Tekstas, biblinės paralelės ir komentaras” (Epos o Gilgameszu. Tekst, biblijne paralele i komentarz). Zakończenie przewidziane jest około godz. 15.00.

Więcej informacji na stronie internetowej

Konferencja naukowa w wileńskim seminarium
Wileńskie Wyższe Seminarium Duchowne św. Józefa
3 lutego 2018 r., godz. 9.00-15.00
Data: 
03.02.2018 - 09:00