Konferencja poświęcona 290. rocznicy urodzin ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego


Fot. organizatorów
5-6 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Wileńskim odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 290. rocznicy urodzin ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego.W 2018 roku przypada 290. rocznica urodzin wybitnego astronoma, matematyka, teologa ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego (1728–1810). Ks. Marcin Poczobut-Odlanicki zapisał się w historii Rzeczypospolitej jako członek Komisji Edukacji Narodowej, współtwórca „Ustaw oświatowych”, wieloletni redaktor i wydawca „Gazet Wileńskich”, członek Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego w Londynie (1770) oraz członek Francuskiej Akademii Królewskiej (1778), rektor Akademii Wileńskiej (Szkoły Głównej WKL) w latach 1780–1799. Przyczynił się on do zreformowania akademii oraz do rozpowszechnienia idei oświeceniowych w Rzeczypospolitej, a szczególnie na obszarze WKL. Za kadencji M. Poczobuta-Odlanickiego na uczelni rozpoczęto wykładanie geografii, historii, prawa, nauk inżynieryjnych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, etyki, języków nowożytnych. Szczególną uwagę zaczęto zwracać na kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Program konferencji.

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 290. rocznicy urodzin ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego
Uniwersytet Wileński
5–6 grudnia 2018 r.

Data: 
05.12.2018 - 08:30 - 06.12.2018 - 08:30