Konferencja "Ujednolicony program nauczania języka państwowego w szkołach mniejszości narodowych na Litwie"

20 listopada br. o godz. 14.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się konferencja "Ujednolicony program nauczania języka państwowego w szkołach mniejszości narodowych na Litwie".Z początkiem bieżącego roku szkolnego we wszystkich klasach szkół mniejszości narodowych rozpoczęło się nauczanie języka litewskiego według nowego ujednoliconego programu. Tradycyjnie władze oświatowe wprowadzają nowy pomysł kompletnie nieprzyszykowany do wprowadzenia w życie. Nowy proces nauczania odbywa się bez odpowiednich podręczników oraz pomocy metodycznych dla lituanistów. Mimo ogłoszonej w 2011 roku reformy nie zostały jeszcze przyszykowane należycie pomoce naukowe do nauczania w szkołach mniejszości narodowych. Przez 6 lat nie zrobiono kompletnie nic, aby umożliwić naszym dzieciom normalną naukę języka państwowego.

Otrzymujemy bardzo dużo skarg od niezadowolonych rodziców, lituanistów i wychowawców. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować konferencję, której celem będzie wysłuchanie każdej ze stron, a także wypracowanie dalszej strategii.

Przed miesiącem Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rejonu Wileńskiego przeprowadziła anonimową ankietę wśród rodziców klas 1-4 klas dotyczącą nauczania języka państwowego. Jej wyniki i wnioski również zostaną przedstawione podczas konferencji.

Zapraszamy wszystkich, którzy widzą, jak nowe regulacje krzywdzą nasze dzieci, jaki niepotrzebny stres wywołują u naszych pociech. Osoby chętne do udziału w konferencji oraz zabrania głosu w panelu dyskusyjnym proszę o zgłoszenie na adres: rodziceforum@wp.pl  

Renata Cytacka,
Prezes Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego

Materiał nadesłany bez skrótów i redakcji