Konferencja „Życie człowieka jest największą wartością”


Fot. rozterkistartuperki.pl
W piątek, 4 maja 2018 r. w Sejmie RL odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „Życie ludzkie jest najwyższą wartością”. Konferencję organizuje sejmowa frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin.


Podczas konferencji, w której udział wezmą posłowie na Sejm, przedstawiciele Kościoła katolickiego, nauki i medycyny poruszony zostanie temat ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci w ramach realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyjętej w 2015 roku przez przywódców państw Organizacji Narodów Zjednoczonych; wartości każdego ludzkiego życia; zagrożeń dla życia człowieka i rodziny, jak również przedstawiona zostanie działalność Litewskiego Stowarzyszenia Światowej Federacji Lekarzy „Za życiem”.

Początek konferencji o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej nr 302, Sejm RL, al. Giedymina 53.

Program:
Moderatorzy Konferencji:
• Rita Tamašunienė – poseł na Sejm Republiki Litewskiej, Przewodnicząca Sejmowej Frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin;
• Waldemar Tomaszewski – Przewodniczący AWPL-ZChR, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

10.00–10.20 Rozpoczęcie Konferencji, powitanie gości i uczestników, błogosławieństwo konferencji.

Wygłoszenie referatów:
  • 10.20 Poseł na Sejm Republiki Litewskiej Zbigniew Jedziński „Ustawa Sejmu Republiki Litewskiej o ochronie prawnej życia w fazie prenatalnej”.
  • 10.40 dr Aldona Ciborowska „Cele zrównoważonego rozwoju przyjęte przez państwa członkowskie ONZ w 2015 r., a ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci”.
  • 11.00 dr prof. Birutė Obelenienė „Dlaczego nie kochać ich oboje?!”
  • 11.20 ks. Ryszard Halwa „Zagrożenie dla życia i rodziny, zagrożeniem dla pokoju świata”.
  • 11.40–12.10 Przerwa na kawę
  • 12.10 lek. Janina Tartilienė „Działalność Litewskiej Izby Światowego Stowarzyszenia Lekarzy »Na rzecz obrony życia ludzkiego«”.
  • 12.30 Dyskusja
  • 13.00 Podsumowanie
  • 13.30 Zakończenie Konferencji
Konferencja „Życie człowieka jest największą wartością”
Sejm RL
4 maja 2018 r.
Data: 
04.05.2018 - 10:00