Konkurs fotograficzny „Niepowtarzalne piękno mojej małej Ojczyzny”


Mat. prom. organizatorów
Każda miejscowość jest piękna. Zauważ to piękno i weź udział w konkursie fotograficznym „Niepowtarzalne piękno mojej małej Ojczyzny”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.„(...) otwiera się przed nami widok uderzającej piękności. W głębi horyzontu bieleje miasteczko Rukojnie, sinieje las, otwierają się rozłogi pola. Jaki głęboki widok! Ile fantazji w tych górach lasami porosłych! Ile rozlicznych barw od lazuru do fioletu zużyłby malarz dla oddania rozmaitych tonów tej odległości! Ile rozmaitej gry światła o rozmaitych dnia godzinach, przelewa się w powietrzu!” Władysław Syrokomla

Cel konkursu – zachęcić, zauważyć, odkryć i uwiecznić na zdjęciu piękno i niepowtarzalność swej miejscowości, wsi rodzinnej.

Uczestniczyć w konkursie mogą wszyscy ci, którzy nadeślą zdjęcia przedstawiające piękno przyrody, rodzinnych zakątków, zabytków historycznych.

Zdjęcia cyfrowe należy nadsyłać na adres nkonkursas@gmail.com do 16 lutego 2018 r. 

Jeden autor może przesłać nie więcej niż 3 zdjęcia. Nadsyłając zdjęcia, należy podać imię i nazwisko oraz wiek, numer telefonu, mail autora oraz nazwę miejscowości, gdzie zostało wykonane zdjęcie. Zdjęcia będzie oceniała kompetentna komisja, która wyłoni 3 zwycięzców.

Prace nadesłane po upływie terminu lub niespełniające warunków konkursu nie będą oceniane.

Nagrodę publiczności otrzyma autor zdjęcia, które otrzyma najwięcej „lajków” do 16 lutego. 

20 wybranych przez komisję zdjęć zostanie wyeksponowanych na wystawie w Centrum Wspólnoty w Rukojniach (ul. Wileńska 12) od 11 marca.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 11 marca podczas otwarcia wystawy.  

Szczegółowa informacja pod nr tel. +37068430922 lub +37060672265 oraz w Centrum Wspólnoty w Rukojniach.


Konkurs fotograficzny Niepowtarzalne piękno mojej małej Ojczyzny
Centrum Wspólnoty w Rukojniach
Zdjęcia należy nadsyłać do 16 lutego 2018 r.
Data: 
31.01.2018 - 12:00 - 16.02.2018 - 12:00