Konkurs kompozytorski na utwór wokalny do tekstów Mariana Hemara


Fot. organizatorów
Szanowni Państwo, w imieniu Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr. Karola Nawrockiego informuję, że od 23 czerwca br. do 7 lipca br. Muzeum II Wojny zaprasza do udziału w organizowanym przez instytucję konkursie kompozytorskim na utwór wokalny do tekstów Mariana Hemara.

Przedmiotem Konkursu jest napisanie melodii (czas trwania 3-5 min.) do wierszy Mariana Hemara: „Modlitwa”, „Rozmowa z żołnierzem” oraz „Testament Chopina”.

Konkurs adresowany jest do studentów studiów magisterskich, absolwentów muzycznych uczelni wyższych oraz absolwentów kierunków muzycznych znajdujących się na uniwersytetach i innych uczelniach, którzy w dniu zgłoszenia Pracy Konkursowej nie przekroczyli 35 roku życia.

Celem Konkursu jest wyłonienie wśród nadesłanych utworów 3 melodii napisanych do wskazanych tekstów Mariana Hemara, odznaczających się wysokimi walorami artystycznymi, a także popularyzacja nieznanej twórczości Artysty.

Dla finalistów konkursu przewidziane są nagrody finansowe. Prace laureatów zostaną zaaranżowane i ukażą się na wyjątkowej płycie z muzyką do słów tego szczególnego Artysty. 

Prace konkursowe należy dostarczyć wraz niezbędnymi załącznikami pocztą elektroniczną na adres: kultura@muzeum1939.pl do 7 lipca r. godzina 15:00.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie

Marian Hemar – biogram artysty dostępny tu

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.