Konkurs krasomówczy "Mistrz Mowy Kresowej"


Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w dniach 11–14 listopada 2010 roku organizuje konkurs krasomówczy pod hasłem „Mistrz Mowy Kresowej”. Celem konkursu jest przybliżenie piękna języka kresowego oraz promowanie i nagradzanie osób, które są jego propagatorami.
Miejsce: Rzeszów.

Warunki uczestnictwa:
- ukończone 16 lat,
- dojazd do Rzeszowa na własny koszt,
- wypełnienie karty zgłoszenia.

Konkurs będzie się odbywał w trzech kategoriach:
- gawęda staropolska,
- konkurs krasomówczy,
- najpiękniejszy toast lub życzenia.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom:
- zakwaterowanie,
- wyżywienie,
- program turystyczny. 

Termin zgłaszania się kandydatów: 30 września 2010 r.

Regulaminy poszczególnych kategorii konkursu:

Gawęda staropolska
1. Konkurs jest próbą kultywowania staropolskiej tradycji wygłaszania ustnych opowieści towarzyszących biesiadom, polowaniom, kuligom, ucztom, świątecznym przyjęciom itd.
2. Udział w konkursie mogą brać przedstawiciele Polonii z dawnych Kresów oraz osoby studiujące w Polsce.
3. Zgłoszenia przyjmowane są listownie lub w formie elektronicznej najpóźniej do 30 września 2010 r. wraz z krótką notką biograficzną.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu na swoje wystąpienie mają do dyspozycji od 5 do 7 minut.
5. Uczestnicy przygotowują swobodną opowieść na wybrany temat, przetwarzając np. wątki ludowej tradycji lub sarmackiej obyczajowości. W trakcie wystąpienia mogą posługiwać się fragmentami przygotowanymi na piśmie, cytatami korespondującymi z obranym tematem, a także akompaniamentem muzycznym.
6. Jury przy ocenie wystąpień uwzględnia najważniejsze cechy tego gatunku: brak rygorów kompozycyjnych, swoboda w kształtowaniu wątków, liczne zwroty do słuchaczy i powtórzenia, a także bierze pod uwagę oryginalną formę, wykorzystanie składników dialektu kresowego, inwencję językową, poczucie humoru oraz znajomość realiów staropolskich i kresowych.
7. Werdykt Jury obejmuje łączną liczbę punktów przyznanych przez każdego z jurorów w skali od 1 do 12.
8. Jury nagradza 3 uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów. Może także przyznać nagrodę specjalną z osobnym uzasadnieniem oraz wyróżnienie, np. dla najmłodszego uczestnika konkursu.

Konkurs krasomówczy
1. Celem konkursu jest propagowanie umiejętności posługiwania się bogatą i barwną mową ojczystą na podstawie wiedzy krajoznawczej, historycznej i tzw. pejzażu kulturowego swojego regionu.
2. Udział w konkursie mogą brać młodzi przedstawiciele Polonii z dawnych Kresów oraz osoby studiujące w Polsce.
3. Zgłoszenia przyjmowane są listownie lub w formie elektronicznej najpóźniej do 30 września 2010 r., wraz z krótką notką biograficzną.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu na swoje wystąpienie mają do dyspozycji od 8 do 10 minut.
5. Uczestnicy przygotowują wypowiedź na wybrany temat oparty na walorach krajoznawczych, turystycznych, historycznych, sylwetkach wybitnych Polaków związanych z danym regionem itd. Mówcy powinni przejawiać fascynację rozwijanymi wątkami (autentyczność przekazu) i dużą wiedzę. W trakcie wystąpienia mogą posługiwać się cytatami korespondującymi z obranym tematem, a także akompaniamentem muzycznym.
6. Jury przy ocenie wystąpień bierze pod uwagę sugestywność i barwność wypowiedzi, oddziaływanie na słuchaczy poprzez gestykulację i odpowiednią mimikę, bogactwo słownictwa, płynność i poprawność sformułowań, oryginalną formę, wykorzystanie składników dialektu kresowego, inwencję językową, poczucie humoru oraz znajomość realiów.
7. Werdykt Jury obejmuje łączną liczbę punktów przyznanych przez każdego z jurorów w skali od 1 do 12.
8. Jury nagradza 3 uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów. Może także przyznać nagrodę specjalną z osobnym uzasadnieniem oraz wyróżnienie, np. dla najmłodszego uczestnika konkursu.

Toast lub życzenia
1. Konkurs jest próbą kultywowania staropolskiej tradycji wznoszenia kunsztownych toastów i składania życzeń towarzyszących biesiadom, balom, polowaniom, ucztom urodzinowym, świątecznym przyjęciom itd.
2. Udział w konkursie mogą brać przedstawiciele Polonii z dawnych Kresów oraz osoby studiujące w Polsce.
3. Zgłoszenia przyjmowane są listownie lub w formie elektronicznej najpóźniej do 30 września 2010 r., wraz z krótką notką biograficzną.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu na swoje wystąpienie mają do dyspozycji od 3 do 5 minut.
5. Uczestnicy, przygotowując wystąpienia decydują za kogo toast jest wznoszony (gospodarz, jubilat, pan młody, mecenas itp.) lub z jakiej okazji są składane życzenia (opłatkowe, noworoczne, ślubne, imieninowe itd.).
6. Jury przy ocenie wystąpień bierze pod uwagę wyszukaną formę, wykorzystanie składników dialektu kresowego, inwencję językową, poczucie humoru oraz znajomość realiów staropolskich i kresowych.
7. Werdykt Jury obejmuje łączną liczbę punktów przyznanych przez każdego z jurorów w skali od 1 do 12.
8. Jury nagradza 3 uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów. Może także przyznać nagrodę specjalną z osobnym uzasadnieniem oraz wyróżnienie np. dla najmłodszego uczestnika konkursu.

Więcej informacji o konkursie oraz karta zgłoszenia na http://www.wspolnota-polska.rzeszow.pl/pl/mistrz-mowy-kresowej
Data: 
16.07.2010 (Impreza całodniowa) - 14.11.2010 (Impreza całodniowa)